imageBankomati

Novi bankomati Erste banke na lokaciji:

 1. Bjelovar, Križevačka cesta 2, BP Petrol
 2. Zagreb, Pičmanova 1, Diona
 3. Imotski, Glavina donja 336, Park&Shop centar
 4. Ploče, Obala neretljanskih gusara 4, Stambena zgrada
 5. Poreč, Facinka bb, Plodine

Mreža od  preko 615 bankomata Erste banke na preko 590 lokacija omogućava:


1. ISPLATU GOTOVINE

 • korisnicima kartica Erste banke, ostalih domaćih i stranih banaka te Diners Club i American Express kartica
 • korisnicima Maestro kartica Erste banke, koji imaju ugovorenu Maestro Plus uslugu, uz mogućnost povrata na rate s odgodom plaćanja prve rate

2. POLOG GOTOVINE U SVEŽNJU NOVČANICA

 • korisnicima Maestro kartice tekućeg računa,
 • korisnicima Maestro Erste Club kartice tekućeg ili žiro-računa za mlade,
 • korisnicima Visa Electron kartice kunskog štednog ili žiro-računa i
 • korisnicima MasterCard Business Debit (MCBD) kartice poslovnog računa poslovnog subjekta

3. POLOG KOVANICA

 • korisnicima MasterCard Business Debit (MCBD) kartice poslovnog računa poslovnog subjekta

4. POLOG GOTOVINE U VREĆICAMA

 • ugovornim poslovnim subjektima korisnicima MasterCard Business Debit kartice Erste banke

5. PROMJENU PIN-a

 • korisnicima kartica Erste banke i banaka korisnica MBnet mreže

6. UPIT U STANJE RAČUNA

 • korisnicima tekućeg, žiro i deviznog računa otvorenog u Erste banci

7. KUPNJU GSM BONOVA – Simpa, VIPme, Tomato i TELE2

 • korisnicima karticama Erste banke i ostalih domaćih i inozemnih banaka

8. ISPLATU GOTOVINE UZ DYNAMIC CURRENCY CONVERSION USLUGU

 • Korisnicima Maestro, Cirrus,  MasterCard i svih VISA kartica banaka izdavatelja van Hrvatske. Odabirom ove usluge korisniku se iznos u kunama automatski preračunava u EURO, CHF ili USD valutu ovisno o računu na koji je vezana korištena kartica

9. AKTIVACIJU DEBITNIH KARTICA ERSTE BANKE

 • Korisnicima debitnih kartica Erste banke. Odabirom ove usluge korisniku neaktivne kartice nudi se mogućnost aktivacije neaktivne kartice kako bi istom mogli podići gotovinu s bankomata ili je koristiti za plaćanje (na prodajnim mjestima ili za internetske kupnje).