imageVerified by VISA

Korisne informacije o korištenju VbV

Da li se Verified by VISA usluga naplaćuje?
Postupak aktivacije i korištenja Verified by VISA usluge u potpunosti je besplatna.

Mogu li izvršiti aktivaciju sa svojom postojećom VISA karticom Erste & Steiermärkische banke ili trebam podnijeti zahtjev za novu?
Aktivaciju za korištenje Verified by VISA usluge možete izvršiti za bilo koju VISA karticu izdanu od strane Erste&Steiermärkische banke.

Mogu li aktivirati više od jedne VISA kartice Erste & Steiermärkische banke?
Da, možete registrirati sve svoje VISA kartice izdane od strane Erste&Steiermärkische banke.

Posjedujem više VISA kartica vezane uz isti račun. Da li je potrebno izvršiti aktivaciju za svaku karticu posebno?
Da, ukoliko želite koristiti Verified by VISA uslugu za sve kartice, morate izvršiti aktivaciju za svaku karticu posebno.

Mogu li aktivirati moje ostale kartice (Maestro, MasterCard) za korištenje Verified by VISA usluge?
Ne. Verified by VISA usluga koristi se isključivo sa VISA karticama.

Što moram učiniti kada mi Banka izda novu (zamjensku) karticu?
Nakon što Vam Banka izda novu (zamjensku) karticu, morate ponovo provesti postupak aktivacije.

Nakon što izvršim aktivaciju za korištenje Verified by VISA usluge, koliko vremena treba da usluga postane aktivna?
Nakon izvršene aktivacije, odmah sudjelujete u Verified by VISA programu.

Da li mi je potrebna posebna oprema ili softver na mojem računalu?
Ne. Može se reći da je korištenje Verified by VISA usluge dovoljno imati standardnu opremu koja se danas koristi. Sve što Vam je potrebno su veza na Internet i Internet preglednik (Internet Explorer, Mozzila Firefox, Opera, Safari).

Gdje mogu naći Internet trgovinu koja koristi Verified by VISA uslugu?
Velik broj Internet trgovina sudjeluje u Verified by VISA programu i najlakše ih je prepoznati po tome što na Internet stranicama imaju istaknut Verified by VISA logo.

Kako Internet trgovine znaju da sam registriran za korištenje Verified by VISA usluge?
Prilikom kupnje, Internet trgovac posredno preko VISA International kontaktira Banku kako bi ispitao da li ste korisnik Verified by VISA usluge.

Ukoliko se registriram za korištenje Verified by VISA usluge, da li mogu koristiti karticu na Internet trgovinama koje ne podržavaju korištenje Verified by VISA usluge?
Da. Na Internet trgovinama koje ne podržavaju plaćanje putem Verified by VISA usluge, kupovina se obavlja na uobičajen način.