Sektor građanstva

Marko Krog, direktor
Tel: 072 371 759
Anita Markota Štriga, zamjenica
Tel: 072 37 1191
Sandra Radnić, zamjenica
Tel: 072 37 1243
Regionalna direkcija Zapad
Denis Poldrugač, direktor
Tel: 072 37 2093
Regionalna direkcija Istok
Goran Belošević, direktor
Tel: 072 37 3055
Fax: 072 37 3901
Regionalna direkcija Jug
Jurica Smoljan, direktor
Tel: 072 37 4356
Fax: 072 37 3908
Regionalna direkcija Rijeka
Ante Zubović, direktor
Tel: 072 37 5135
Fax: 072 37 5902
Regionalna direkcija Istra
Franko Šiljan, direktor
Tel: 072 37 6490
Fax: 072 37 6552
Direkcija malog poduzetništva
Ivica Brčić, direktor
Tel: 072 37 2326
Fax: 072 37 1970
Direkcija privatnog bankarstva
Ivana Antić Kovač, v.d. direktorica
Tel: 072 37 1535
Direkcija za upravljanje proizvodima i podršku poslovanju
Lovorka Frigan, direktorica
Tel: 072 37 1789
Fax: 072 37 1908
Direkcija za analize i upravljanje odnosom s klijentima
Kristina Bunčić, direktor
Tel: 072 37 2437