imageErste FonBanking

Uslugu možete ugovoriti popunjavanjem i potpisivanjem Pristupnice od strane ovlaštene osobe a omogućava da financijske transakcije uz pomoć agenata telefonskog bankarstva zadate putem telefona.

Prednosti
  • dostupnost svakim danom od 0-24 osim u dane blagdana
  • sigurnost - identificirate se korisničkim podacima koji su samo Vama poznati
  • jednostavnost - za korištenje Vam je potreban samo telefon ili mobitel i sigurnosni podaci koje osigurava banka
  • mogućnost zadavanja naloga kad ste na putu ili odmoru - savršena usluga u kombinaciji sa Erste NetBanking uslugom

Erste FonStart usluzi pristupate pozivom na broj 072 555 555 ili iz inozemstva na broj 385 51 365 591.