Novosti Erste elektroničkog bankarstva

  • zahtjeve za kredit, naloge za izdavanje kunske i devizne garancije te naloge za otvaranje dokumentarnog akreditiva možete predati online preko usluge Erste NetBankinga
  • jednostavnije korištenje, bolja funkcionalnost te unaprijeđeni dizajn usluge

Erste NetBanking omogućuje vam istovremenu uštedu i vremena i novca - financijske transakcije možete obavljati sa svakog mjesta na svijetu, neovisno o radnom vremenu Banke i uz znatno niže naknade.

Omogućuje vam sljedeće:

  •  pregled stanja i prometa po svim vašim računima otvorenima u banci
  •  provođenje kunskih i deviznih platnih naloga
  •  prijenos sredstava s jednog računa na drugi
  •  predavanje zahtjeva za kredit, naloge za izdavanje kunske i devizne garancije te naloge za otvaranje dokumentarnog akreditiva
  • ostalo

Za njegovo korištenje potrebno vam je samo računalo s pristupom Internetu. Najčešće će to biti računalo u vašem uredu, ali jednako tako i računalo u vašem domu ili neko drugo računalo (uključujući i javna mjesta kao što su hoteli, Internet kiosci i slično).

Popunjen Zahtjev za korištenje predajte svojem financijskom zastupniku ili dostavite u najbliži komercijalni odnosno profitni centar. Na temelju Zahtjeva za korištenje, Erste banka sklopit će s vama Ugovor o korištenju Erste NetBanking usluge i uručiti vam pristupno korisničko ime i zaporku te Display karticu.