imageFinancijska tržišta

Sektor financijskih tržišta Erste&Steiermärkische Bank d.d. nudi svojim klijentima cjelokupnu paletu rizničnih proizvoda i usluga.


Proizvodi pokrivaju sve od kupoprodaje deviza po povlaštenom tečaju do raznovrsnih proizvoda za zaštitu (hedging) od valutnih i kamatnih rizika kao i trgovanje, obveznicama i ostalim dužničkim vrijednosnim papirima.
Usluge uključuju financijsko savjetovanje i predlaganje instrumenata zaštite bilance i novčanih tokova.


Nudimo i usluge savjetnika, agenta i pokrovitelja prilikom izdavanja dužničkih vrijednosnih papira (obveznica i komercijalnih zapisa). Također, nudimo brokerske usluge te usluge skrbništva klijentima banke.
Na našim stranicama ćemo Vas pobliže upoznati s navedenim proizvodima i uslugama.

Također Vam nudimo pregled domaćeg i stranih financijskih tržišta sa najvažnijim informacijama sa valutnog tržišta, novčanog tržišta, robnog tržišta i tržišta vrijednosnih papira. Sve relevantne informacije dostupne su na našem informativnom portalu.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, prijedloga ili komentara, molim Vas da se nam se obratite e-mailom ili telefonom na kontakt osobe za pojedino područje.