Izdavanje vrijednosnih papira

Financiranje poslovanja preko tržišta kapitala predstavlja ozbiljnu alternativu financiranju kreditom. Na svim zrelijim tržištima u koje se Hrvatsku počinje ubrajati, uobičajeno je da se prilikom planiranja financiranja Vašeg poslovnog subjekta (poduzeće, lokalna samouprava) uzme u obzir i financiranje izdavanjem dužničkih vrijednosnih papira:

Erste&Steiermärkische Bank d.d. nudi usluge koje pokrivaju cjelokupni postupak izdavanja:

  • Savjetnik izdanja - savjeti o iznosu izdanja, osnovnim elementima izdanja, trenutačnim tržišnim uvjetima, procjene cijene i uvjetima izdanja i ostale
  • Aranžer izdanja
    • Pokrovitelj izdanja - strukturira izdanje i određuje cijenu, jamči uspješnost izdanja svojim kapitalom, preuzima rizik procijene tržišta, organizira plasman cjelokupnog izdanja.
    • Agent izdanja - pribavlja i izrađuje potrebnu dokumentaciju (prospekt), komunikacija sa HANFA-om i SKDD-om, alokacija izdanja na ulagatelje i uplata sredstva izdavatelju.
    • Agent uvrštenja na burzu - uvrštenje izdanih vrijednosnih papira na burzu.
  • Podrška sekundarnom trgovanju (market making) - održava likvidnost na sekundardnom tržištu i time daje sigurnost potencijalnim ulagateljima i umanjuje rizik nelikvidnosti kod manjih izdanja, te cijelo izdanje postaje povoljnije za izdavatelja.

Ukoliko razmatrate ovaj način financiranja ili Vas zanimaju uvjeti i provedba cijelog postupka molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo održali edukativno - informacijsku prezentaciju grupno ili pojedinačno u Vašim ili našim prostorijama.

Također, informacije o našim uslugama nalaze se i na našem informativnom portalu.