imagePorez na dohodak za 2015. godinu

Kao i prethodnih godina, Erste banka za vas je pripremila kalkulator za izračun poreza na dohodak za fizičke osobe u obliku Excel datoteke. Za otvaranje i popunjavanje obrasca koristite MS Excel. Obrazac automatski izračunava zbirna i izvedena polja nakon unosa potrebnih podataka te time olakšava popunjavanje obrasca.

Izračun je isključivo informativan i preporučujemo dodatnu provjeru ispravnosti izračuna. Erste banka ne snosi odgovornost za eventualne greške u izračunu ili greške u popunjavanju obrasca.

Sve detaljnije upute i pravila o porezu na dohodak možete pronaći na stranicama Porezne uprave.