Naknade

Napomena: Ukoliko je visina naknade po stavkama Odluke o naknadama za usluge u poslovanju s građanstvom izražena kao postotni broj s definiranim minimalnim i/ili maksimalnim iznosom, naknada se obračunava na način da se obračunava i naplaćuje navedeni postotak. U slučajevima kada je obračunati postotak niži od definiranog minimalnog iznosa obračunava se i naplaćuje navedeni minimalni iznos, a u slučajevima kada je obračunati postotak viši od definiranog maksimalnog iznosa obračunava se i naplaćuje maksimalni iznos.


Vaše platne transakcije bit će izvršene u vremenskom periodu navedenom u Terminskom planu: