Opći uvjeti i metodologija

 

Građani

Općim uvjetima Erste&Steiermärkische Bank d.d. uređuje osnove poslovnih odnosa između Banke i klijenata kojima trajno ili povremeno pruža bankovne i ostale financijske usluge.
Opći uvjeti izrađeni su u pisanom obliku i dostupni su u poslovnoj mreži te na internetskim stranicama Banke.


 

Poslovni subjekti