Izjava o zaštiti osobnih podataka

a) Erste&Steiermӓrkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3/a, OIB: HR23057039320 (dalje u tekstu: Banka) upoznala me sa sljedećim informacijama vezanim uz prikupljanja osobnih podataka navedenih u ovom on-line kreditnom zahtjevu i ostalim dokumentima potrebnim za ugovaranje usluge/proizvoda za koji podnosim ovaj zahtjev (dalje u tekstu: Zahtjev), a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka:

  1. da je Banka voditelj zbirke osobnih podataka;
  2. da sljedeće podatke: ime i prezime, OIB, datum, mjesto i država rođenja, adresa, broj, datum važenja i mjesto izdavanja identifikacijskog dokumenta, državljanstvo,  bračno stanje, spol, Banka prikuplja kao obvezne podatke temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, u svrhu provedbe dubinske analize kao preduvjeta uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentom te u svrhu identifikacije klijenta i mogućeg zasnivanja poslovnog odnosa;
  3. da moje kontakt podatke (adresa prebivališta i/ili druga kontakt adresa i broj mobitela i e-mail adresa) Banka prikuplja kao obvezne u svrhu ispunjenja zakonskih obveza obavještavanja klijenata sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, Zakonu o platnom prometu i Zakonu o potrošačkom kreditiranju;
  4. da sve ostale podatke iz Zahtjeva, kao što su ime roditelja ili djevojačko prezime, podatke o stanovanju, zaposlenju i prihodima navedene na ovom zahtjevu i ostalim dokumentima potrebnim za ugovaranje usluge/proizvoda za koji podnosim ovaj Zahtjev, izuzev podatka iz alineje a)2 i a)3 Banka prikuplja i obrađuje na dobrovoljnoj osnovi, temeljem moje privole, u svrhu obrade ovog Zahtjeva te poduzimanja daljnjih koraka od strane  Banke u vezi ovog Zahtjeva te mogućeg zasnivanja ugovornog odnosa s Bankom;
  5. da imam pravo na pristup podacima iz ovog Zahtjeva kao i pravo na ispravak podataka koji se na mene odnose;
  6. da moje osobne podatke, osim u slučajevima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima, Banka neće prenositi i davati na korištenje trećim stranama bez mojeg pisanog odobrenja;
  7. da je posljedica izostavljanja podataka iz alineja a)2,  a)3 i a)4 nemogućnost obrade ovog Zahtjeva od strane Banke te uspostavljanja poslovnog odnosa temeljem ovog Zahtjeva;
  8. imam pravo u svako doba odustati od suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka koji se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i zatražiti prestanak daljnje obrade i korištenja mojih podataka u naprijed navedene svrhe;

b) dajem izričitu suglasnost i privolu da moje osobne podatke koji se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i navedene u ovom zahtjevu Banka prikuplja na prethodno navedeni način i svrhu;