Provedba mjera za financijsku likvidnost pravnih osoba

Gospodarskim subjektima, čije je poslovanje ugroženo zbog epidemije virusa Covid-19 omogućena je od 31.3.2020. online prijava putem sustava FINA-e za mjere Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti.

Za potrebe očuvanja gospodarske aktivnosti i likvidnosti sljedećih dana bit će dostupno podnošenje prijava za mjere:

Krediti za likvidnost i radni kapital

Odgoda plaćanja

Reprogram kredita

Od 31.3.2020. podnositeljima prijave dostupna je prijava za mjeru kredita za likvidnost i radni kapital, a u sljedećih par dana bit će omogućena i prijava za druge dvije mjere.

Osnovne informacije

Za mjere mogu aplicirati društva, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, čije su poslovne aktivnosti zbog epidemije ugrožene ili u potpunosti onemogućene.

Prijave za kredite putem sustava FINA-e zaprimaju sve banke u Republici Hrvatskoj, HBOR i HAMAG-BICRO. Osim njih, u realizaciji uspostave informacijskog rješenja za provedbu gospodarskih mjera sudjeluju i Ministarstvo financija, Hrvatska narodna banka i FINA.

Sustav za centralizirano prikupljanje prijava dostupan je na portalu FINA-e, a nakon provjere se uneseni podaci iz prijave šalju kreditnim institucijama. Svaka kreditna institucija po primitku i obradi podataka iz prijave povratno kontaktira prijavitelja i izravno preuzima daljnji proces odobravanja kredita u skladu sa svojim kriterijima. Prijava u središnji sustav FINA-e ne podrazumijeva automatsko odobrenje kredita.

Prvi korak za prijavu u središnji sustav je registracija.

Za registraciju u sustav prijavitelj upisuje nekoliko osnovnih podataka, nakon čije provjere elektroničkom poštom dobiva link za aktivaciju lozinke. Prilikom pripreme registracijskih podataka korisnik daje suglasnost za obradu osobnih i ostalih podataka radi obrade njegove prijave.

Nakon uspješne registracije slijedi drugi korak – prijava korisnika u sustav – kad korisnik može početi unositi podatke za gospodarski subjekt za koji želi ostvariti mjeru.

Važna napomena za podnositelje zahtjeva:

 

Od 31.3.2020. je podnositeljima zahtjeva dostupna opcija prijave za kredite za likvidnost i radni kapital. Omogućeni su:

 • registracija u sustav FINA-e,
 • unos podataka za gospodarski subjekt koji je predmet prijave,
 • odabir kreditne institucije u kojoj korisnik želi da se razmotri njegova prijava te
 • obvezne izjave:
  • Izjava o procijenjenom smanjenju prihoda u 2020. u odnosu na 2019.,
  • Izjava o padu prihoda u prvom kvartalu 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. i
  • Procijenjen iznos potrebnih kreditnih sredstava.

U idućih nekoliko dana kroz sustav će biti omogućen unos i drugih potrebnih podataka nužnih kreditnim institucijama za evaluaciju zahtjeva za sve tri mjere.

Podnositelj zahtjeva daje izjavu kojom jamči za istinitost i točnost podataka nakon čega će se prijava za mjeru i pripadni set podataka automatski dostaviti odabranoj kreditnoj instituciji.

Svim se podnositeljima preporučuje da prate obavijesti o dostupnosti prijave svih mjera kroz sustav. Obavijest će biti objavljena na mrežnim stranicama svih uključenih institucija, a do tada podnositelji se mogu registrirati u sustav i unijeti osnovne podatke.

Registracija i prijava korisnika omogućena je na linku https://gospodarskemjere.fina.hr.

Korisnici sustava trebaju se upoznati s:

 • objavljenim informacijama (česta pitanja i odgovori – FAQ), 
 • korisničkim uputama i 
 • video materijalima, koji su izrađeni kako bi olakšali registraciju i prijavu.

Podršku korisnicima u postupku registracije i tijekom rada u sustavu pružat će FINA, a korisnici trebaju sva svoja pitanja dostaviti na adresu mjere.podrška@fina.hr.

Nakon odrađene prijave, podnositelji zahtjeva nastavljaju komunikaciju o realizaciji zahtjeva s odabranom kreditnom institucijom.

Unatoč nastalim okolnostima, ulažu se ogromni napori kako bi se u najkraćem roku omogućio cjeloviti postupak online prijave, koji će uključivati sve tri mjere za financijsku likvidnost te kako bi se u postupku prijave korisnicima pružila potrebna pomoć i podrška.

Da bi FINA mogla pravodobno pružiti potrebnu podršku, korisnike molimo da slijede sve popratne smjernice za rad u sustavu FINA-e te da prate informacije koje će biti objavljivane na tim mrežnim stranicama.

Povezani sadržaj