COVID-19: aktualne informacije, mjere i savjeti Saznajte više

Odgoda otplate kredita

Sve o mogućnostima odgode otplate kredita za klijente pogođene krizom

Svjesni smo posljedica koje epidemija koronavirusa i nedavni potres imaju na vaše živote. Želimo vam pomoći u ovim neizvjesnim prilikama i zato smo pripremili mjere koje će pomoći da lakše prebrodite ovo teško razdoblje.


Prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske i preporukama Hrvatske narodne banke, omogućili smo odgodu otplate redovnih kreditnih obveza građanima kojima je ostvarivanje prihoda pogođeno aktualnom krizom.

Osnovne informacije

Odgoda plaćanja do maksimalno 6 rata/anuiteta kredita

Bez naknade za obradu zahtjeva

Za sve vrste kredita, osim Erste Rate

Zahtjev za odobrenje odgode plaćanja kredita mogu do 30.6.2020. podnijeti svi klijenti koji su do sada uredno otplaćivali svoje obaveze, a čije je ostvarivanje prihoda ugroženo pandemijom koronavirusa ili potresom.

Odgoda plaćanja kredita podrazumijeva da za kredite koje plaćate u ratama ili anuitetima, a dospijevaju do 30.9.2020. možete zatražiti odgodu plaćanja za kraj otplate kredita.

Obveze po kreditima će se, kao i dosad, realizirati 1. u mjesecu, osim za klijente kojima je u tijeku odobravanje ili je odobrena odgoda plaćanja.

Prije podnošenja zahtjeva, važno je da sve eventualne sudionike u kreditu (sudužnike, jamce, založne dužnike) upoznate sa zahtjevom za odgodom plaćanja. Ako ostali sudionici u kreditu nisu suglasni s odgodom otplate koju ćete morati dostaviti po odobrenju zahtjeva, nažalost, nećemo moći provesti vaš zahtjev.

Analizom vašeg zahtjeva i provjerom urednosti u otplati kredita prije krize uzrokovane pandemijom koronavirusa ili potresom možemo odlučiti prihvatiti ili odbiti vaš zahtjev, kao i zatražiti da nam dostavite dodatnu dokumentaciju koja dokazuje razloge za odgodu.

U slučajevima kada je inicijalnim ugovorom o kreditu zasnovano založno pravo na nekretninama u korist banke potrebno je provesti solemnizaciju aneksa ugovora. Prilikom realizacije odgode otplate kredita građana pogođenih trenutačnom situacijom, Erste banka će u cijelosti na sebe preuzeti trošak solemnizacije aneksa ugovora.

Budući da su ove mjere namijenjene najteže ugroženim građanima, pozivamo sve koji svoje obaveze po kreditima mogu podmirivati redovito da to i dalje nastave činiti, bez podnošenja zahtjeva za odgodom plaćanja.

Troškovi odgode i reprezentativni izračun*

Ukupan iznos kredita:  65.000,00 EUR

Rok otplate: 20 godina (240 mjeseci)

Nominalna kamatna stopa: 4% fiksna

Iznos anuiteta: 393,89 EUR

Za potrebe ovog primjera odgoda u trajanju od 3/6 mjeseci odobrava se na polovici otplate kredita te se za isto razdoblje pomiče dospijeće kredita.

 • Naknada za izmjenu po kreditu se ne naplaćuje
 • Trošak solemnizacije**, koji u ovom primjeru iznosi okvirno 500 kuna, podmiruje banka
 • U razdoblju odgode obračunavaju se isključivo redovne kamate
 • Klijent nakon odgode zadržava jednak anuitet, a redovnu kamatu za razdoblje odgode plaća na kraju roka otplate kredita***

Ukupni iznos anuiteta koje klijent ne plaća za vrijeme trajanja odgode:

3 mjeseca

6 mjeseci

1.181,67 EUR

2.363,34 EUR

Ukupni iznos otplate:

Bez odgode

Uz 3 mjeseca odgode

Uz 6 mjeseci odgode

94.532,56 EUR

94.930,24 EUR

95.327,92 EUR

Ukupan iznos kredita:  75.000,00 HRK

Rok otplate: 7 godina (84 mjeseca)

Nominalna kamatna stopa: 6% fiksna

Iznos anuiteta: 1.095,64 HRK

Za potrebe ovog primjera odgoda u trajanju od 3/6 mjeseci odobrava se na polovici otplate kredita te se za isto razdoblje pomiče dospijeće kredita.

 • Naknada za izmjenu po kreditu se ne naplaćuje
 • U razdoblju odgode obračunavaju se isključivo redovne kamate
 • Klijent nakon odgode zadržava jednak anuitet, a redovnu kamatu za razdoblje odgode plaća na kraju roka otplate kredita***

Ukupni iznos anuiteta koje klijent ne plaća za vrijeme trajanja odgode:

3 mjeseca

6 mjeseci

3.286,92 HRK

6.573,84 HRK

Ukupni iznos otplate:

Bez odgode

Uz 3 mjeseca odgode

Uz 6 mjeseci odgode

92.033,93 HRK

92.586,16 HRK

93.132,38 HRK

Stambeni kredit

Ukupan iznos kredita:  65.000,00 EUR

Rok otplate: 20 godina (240 mjeseci)

Nominalna kamatna stopa: 4% fiksna

Iznos anuiteta: 393,89 EUR

Za potrebe ovog primjera odgoda u trajanju od 3/6 mjeseci odobrava se na polovici otplate kredita te se za isto razdoblje pomiče dospijeće kredita.

 • Naknada za izmjenu po kreditu se ne naplaćuje
 • Trošak solemnizacije**, koji u ovom primjeru iznosi okvirno 500 kuna, podmiruje banka
 • U razdoblju odgode obračunavaju se isključivo redovne kamate
 • Klijent nakon odgode zadržava jednak anuitet, a redovnu kamatu za razdoblje odgode plaća na kraju roka otplate kredita***

Ukupni iznos anuiteta koje klijent ne plaća za vrijeme trajanja odgode:

3 mjeseca

6 mjeseci

1.181,67 EUR

2.363,34 EUR

Ukupni iznos otplate:

Bez odgode

Uz 3 mjeseca odgode

Uz 6 mjeseci odgode

94.532,56 EUR

94.930,24 EUR

95.327,92 EUR

Gotovinski kredit

Ukupan iznos kredita:  75.000,00 HRK

Rok otplate: 7 godina (84 mjeseca)

Nominalna kamatna stopa: 6% fiksna

Iznos anuiteta: 1.095,64 HRK

Za potrebe ovog primjera odgoda u trajanju od 3/6 mjeseci odobrava se na polovici otplate kredita te se za isto razdoblje pomiče dospijeće kredita.

 • Naknada za izmjenu po kreditu se ne naplaćuje
 • U razdoblju odgode obračunavaju se isključivo redovne kamate
 • Klijent nakon odgode zadržava jednak anuitet, a redovnu kamatu za razdoblje odgode plaća na kraju roka otplate kredita***

Ukupni iznos anuiteta koje klijent ne plaća za vrijeme trajanja odgode:

3 mjeseca

6 mjeseci

3.286,92 HRK

6.573,84 HRK

Ukupni iznos otplate:

Bez odgode

Uz 3 mjeseca odgode

Uz 6 mjeseci odgode

92.033,93 HRK

92.586,16 HRK

93.132,38 HRK

*Parametri korišteni u izračunima predstavljaju prosječne parametre u portfelju kredita Erste banke

**Troškovi solemnizacije ovise o ostatku glavnice u trenutku realizacije odgode otplate te se, ovisno o tome, mogu povećavati ili smanjivati u odnosu na inicijalni primjer

***Redovna kamata za vrijeme trajanja odgode otplate dospijeva zajedno sa zadnjim anuitetom te se može platiti jednokratno ili u dogovoru s bankom, koristeći neke druge opcije

Koraci

Ispunite zahtjev 

na internetskoj stranici Erste banke

Dostavite dokumentaciju

kojom dokazujete da su vaši prihodi pogođeni pandemijom koronavirusa ili posljedicama potresa (potrebna dokumentacija opisana je u samom zahtjevu).

Odobrenje zahtjeva

Erste banka će analizirati i, po odobrenju zahtjeva, dostaviti vam sporazum o odgodi plaćanja i daljnjem tijeku otplate kojeg trebate prihvatiti.

Dostava potpisanog sporazuma

Nakon prestanka izvanrednih okolnosti, a najkasnije do 31.12.2020., u vama najbližu poslovnicu Erste banke dostavite potpisani originalni sporazum koji su potpisali svih eventualni sudionici u kreditu (sudužnici, jamci, založni dužnici).

Često postavljana pitanja

Svi anuiteti, rate ili obroci (glavnice i kamate)  koji su trebali dospjeti ili su dospjeli, a nisu podmireni u razdoblju od 01.04. do 30.09. 2020. biti će odgođeni za plaćanje do kraja otplatnog razdoblja ili ćemo vam ponuditi drugi oblik refinanciranja tog duga.

Za sve kreditne obveze u otplati, osim obveza koje su vezane uz prešutno prekoračenje i Erste Rate.

 • vaš OIB,
 • adresa i mjesto prebivališta/boravišta, 
 • telefon, e-mail adresa, 
 • slika prednje i stražnje strane važeće osobne iskaznice ili drugog osobnog identifikacijskog dokumenta (npr. putovnica, boravišna iskaznica, dozvola boravka),
 • OIB poslodavca ili IBAN račun poslodavca, 
 • datum prekida radnog odnosa u slučaju da ste nezaposleni, 
 • dokumente kojima dokazujete pogoršanu financijsku situaciju koja je uzrokovana pandemijom koronavirusa ili potresom, 
 • broj kredita
 • rješenje o otkazu od poslodavca ili potvrda s burze
 • rješenje o zatvaranju obrta/slobodnog zanimanja
 • pregled prometa po računu ili JOPPD obrazac s eRegosa iz kojeg je vidljivo smanjenje primanja
 • dokument u kojem poslodavac najavljuje smanjenje primanja zbog trenutne situacije
 • dokaz o bolovanju uzrokovanog trenutnom situacijom
 • dokaz o materijalnoj šteti na imovini koja je uzrokovana potresom
 • dokaz da obavljate djelatnost za koju izdana zabrana obavljanja kao posljedica donesenih mjera suzbijanja epidemije uzrokovane koronavirusom(obrtnica, rješenje o upisu u nadležni registar…)

Navedeni dokaz neće biti potreban nakon uspostave FINA registra o poslodavcima u pogoršanom položaju uzrokovanom pandemijom koronavirusa.

Do uspostave navedenog registra molimo vas da nam priložite nekih od navedenih dokaza.

Nećete moći realizirati ponudu u sklopu mjera za olakšanje otplate obveza, no to ne znači da zajedno nećemo naći neki drugi model koji će vam pomoći refinancirati/reprogramirati obveze.

Mogu se prijaviti svi klijenti kojima su smanjena mjesečna primanja ili su ista u cijelosti izostala zbog situacije uzrokovane koronavirusom. Također, pravo na poček imaju i klijenti koji zbog potresa imaju dodatne financijske izdatke i potrebe.

Ako su vaša primanja smanjenja ili su izostala prije koronavirusa te niste bili u mogućnosti uredno ispunjavati svoje obveze i prije 01.04.2020., odnosno koronavirus i/ili potres nisu osnovni razlog vaših financijskih poteškoća, omogućit ćemo vam drugačiji način refinanciranja uz obavezu dostavljanja dodatne dokumentacije.

Za ugovaranje odgode plaćanja banka ne naplaćuje naknadu.

Ako poslodavac nema internetske stranice na kojima ima objavljene ove podatke, podatak možete vidjeti na platnim listama poslodavca, na ugovoru o radu, izvodu prometa po računu kao isplatioca plaće, Poreznoj kartici, ili možete pitati poslodavca. Ako ste nezaposleni, a prije koronavirusa ste bili u radnom odnosu, unosite OIB ili IBAN poslodavca kod kojeg ste posljednje radili.

U tom slučaju unosite svoj OIB i IBAN broj svog žiro računa.

Ne morate. Ako ste podnijeli zahtjev za odgodu plaćanja uz dokaz o pogoršanoj financijskoj situaciji, niste obavezni platiti svoj anuitet dospio 01.04. On će biti prolongiran tj. obuhvaćen odgodom plaćanja.

Ako ste podnijeli zahtjev za odgodu plaćanja, možete javiti poslodavcu da privremeno obustavi postupanje po administrativnoj zabrani. Banka će poslodavcu proslijediti dopis nakon provedbe odgode.

Brzina obrade zahtjeva za odgodom plaćanja ovisit će o broju podnesenih zahtjeva. Zahtjev će vam biti obrađen u najkraćem mogućem roku stoga vas molimo za razumijevanje i strpljenje. Cjelokupno dospjelo dugovanje od podnošenja zahtjeva bit će predmet odgode tj. banke to neće smatrati kašnjenjem niti na to obračunavati zatezne kamate.

Zahtjev mogu popuniti svi koji mogu priložiti dokaz o smanjenim prihodima temeljem posljedica epidemije koronavirusa ili mogu dokumentacijom dokazati štetu na nekretnini ili materijalnoj imovini koja je uzrokovana potresom u Zagrebu 22.3.2020.

Potrebna je ista dokumentacija kao i za zaposlene u Hrvatskoj: dokaz o smanjenim primanjima ili o raskidu ugovora o radu. Nije potreban prijevod.

Mjere Vlade i HNB propisane su za sve korisnike kredita kojima je ostvarivanje prihoda pogođeno aktualnom krizom, stoga je odgodu moguće zatražiti samo ukoliko se dostavi dokaz o navedenom.

U tijeku je razvoj FINA-inog registra tvrtki i poslodavaca iz kojeg će banke iz jednog izvora moći dobiti informaciju udovoljava li klijent uvjetima, a do tada, dokazi da je ostvarivanje prihoda pogođeno aktualnom krizom trebaju biti priloženi uz zahtjev za odobrenje odgode.

 

Sva dokumentacija se treba priložiti u trenutku podnošenja zahtjeva. Ako će biti potrebno priložiti dodatnu dokumentaciju, kontaktirat će vas zaposlenici banke.

To možete učiniti ovdje, unošenjem svog OIB-a i broja partije kredita.

 

U razdoblju odgode obračunavaju se isključivo redovne kamate na preostali dio glavnice. Nakon odgode zadržava se jednak anuitet, a redovna kamata za razdoblje odgode plaća se na kraju roka otplate kredita. Naknada za izmjenu po kreditu se ne naplaćuje, a trošak javnog bilježnika, ako je potrebna solemnizacija, podmiruje banka.

 

Solemnizaciju je nužno provesti u slučajevima kada je inicijalnim ugovorom o kreditu zasnovano založno pravo na nekretninama u korist banke. Uvažavajući činjenicu da javnobilježnički troškovi u ovim okolnostima građanima mogu predstavljati značajnu stavku, odlučili smo ih preuzeti na sebe. 

Erste banka zadržava pravo samostalnog odlučivanja o podnesenim zahtjevima te objavom ovih informacija Erste banka ne preuzima bilo kakvu obvezu na poduzimanje radnji i postupanja kako prema klijentima tako ni prema trećim osobama.

Povezani sadržaj