Konverzija kredita s valutnom klauzulom u CHF u kredit s valutnom klauzulom u EUR