Stambeni kredit uz državnu subvenciju

Vaša prva prava adresa

 • subvencija za polovicu mjesečnog iznosa prve 4 godine
 • minimalan rok otplate 15 godina
 • maksimalan EKS 3,75%

Na temelju Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, kojemu je cilj pomoći mladim obiteljima pri rješavanju stambenog pitanja, a u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), nudimo mogućnost ugovaranja kredita uz državnu subvenciju.

 

Što se subvencionira?

Subvencionira se polovica mjesečnog obroka ili anuiteta kredita u prve četiri godine otplate za kupnju novih ili rabljenih izgrađenih stanova i kuća te gradnju kuće. Po isteku četvrte godine otplate kredita, nastavljate s plaćanjem punog iznosa mjesečnog obroka, a nekretninu ne smijete davati u najam niti prodavati prije isteka šest godina otplate kredita.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće, čija cijena s PDV-om ne prelazi 1500 eura po kvadratu. Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju njezina razlika neće subvencionirati.

Osim za kupnju prve kuće ili stana, subvencija se može dobiti i za kupnju većeg stana. Manji stan mora biti jedina nekretnina i mora se prodati u roku od dvije godine. Ograničen je i ukupan iznos kredita i to do maksimalnih 100.000 eura. Stambeni kredit može biti veći od tog iznosa ali se neće subvencionirati. Također, rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

 

Tko može ostvariti pravo na subvenciju?

Pravo na subvenciju mogu ostvariti svi građani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području RH, koji nisu stariji od 45 godina te koji, kao i njihov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nemaju stan ili kuću, ili koji u vlasništvu imaju samo jedan stan/kuću koju će prodati u svrhu kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Može li se subvencija produljiti?

U slučaju da je podnositelj zahtjeva za subvencijom ili član njegovog obiteljskog domaćinstva osoba s utvrđenim invaliditetom većim od 50% tjelesnog oštećenja, kredit će se dodatno subvencionirati za još jednu godinu.

Ako se obitelj korisnika kredita poveća rođenjem ili posvojenjem djeteta u prve četiri godine otplate kredita, kredit će se dodatno subvencionirati još dvije godine za svako novorođeno ili posvojeno dijete.

Subvencionirani stambeni krediti u eurima

Iznos*

do 500.000 eura

Rok povrata

15 do 30 godina

Naknada

bez naknade za obradu

* Subvencionira se iznos do 100.000 eura, odnosno 1500 eura po metru kvadratnom, a vi plaćate eventualnu razliku ako je cijena nekretnine viša

Kamatna stopa

 

Fiksna

Rokovi otplate do 20 godina

3,3% 

Kombinacija fiksne i promjenjive*

Rokovi otplate do 30 godina

Fiksna: 3,1%
Promjenjiva: 12M Euribor + 3,5 p.b.

* Fiksna kamatna stopa primjenjuje se za cijelo vrijeme trajanja subvencije (minimalno prve četiri godine otplate kredita) te kroz dvije godine nakon isteka subvencije. Promjenjiva kamatna stopa primjenjuje se za preostali period otplate kredita.

Subvencionirani stambeni krediti u kunama

Iznos*

do 2.000.000 kuna

Rok povrata

15 do 30 godina

Naknada

bez naknade za obradu

* Subvencionira se iznos do 100.000 eura, odnosno 1500 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti, a vi plaćate eventualnu razliku ako je cijena nekretnine viša

Kamatna stopa

 

Kombinacija fiksne i promjenjive*

Rokovi otplate do 30 godina

Fiksna: 3,3%
Promjenjiva: 6M NRS2 + 2,9 p.b.

* Fiksna kamatna stopa primjenjuje se za cijelo vrijeme trajanja subvencije (minimalno prve četiri godine otplate kredita) te kroz dvije godine nakon isteka subvencije. Promjenjiva kamatna stopa primjenjuje se za preostali period otplate kredita.

Instrumenti osiguranja

 • bez garantnog pologa i police osiguranja života
 • hipoteka u omjeru 1:1
 • vinkulirana polica osiguranja nekretnine u korist Erste banke 
 • izjava suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica potvrđene kod javnog bilježnika

Potrebna dokumentacija

 1. preslika osobne iskaznice
 2. predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
 3. preslika zemljišnoknjižnog izvatka, presliku akta za građenje ili uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili kuća koju namjerava kupiti odnosno graditi kuću
 4. potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 5. javnobilježnički ovjerena izjava da u vlasništvu nemate stan ili kuću ili da u vlasništvu imate samo jedan stan ili kuću koju prodajete radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 6. javnobilježnički ovjerena izjava bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema drugi stan ili kuću u vlasništvu ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće.

Zainteresirani klijenti koji svojom prijavom ne uspiju ući u kvotu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i ostvariti subvenciju, moći će zadržati navedene povlaštene uvjete kredita za financiranje kupnje nekretnine.

Imate li još pitanja?

Javite se našem prodajnom osoblju s punim povjerenjem. 

Pogledajte i: