Stambeni kredit uz državnu subvenciju

Vaš prvi pravi dom vas čeka.

Kako bismo vam olakšali kupnju nekretnine, u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), nudimo vam mogućnost ugovaranja stambenog kredita uz državnu subvenciju.

Za što mogu koristiti kredit?


Kupnju stambenog prostora (kuća/stan za stanovanje) uz mogućnost kupnje garaže/parkirnog mjesta ako je upisan na zemljišnoknjižni izvadak.


Izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i dovršenje stambenog prostora.

Napomena: Subvencije se odnose na završene i uknjižene nekretnine s uporabnom dozvolom ako se radi o kupnji stana odnosno kuće ili s građevinskom dozvolom ako se radi o izgradnji, dogradnji, dovršenju ili rekonstrukciji stambenog prostora.

 

Osnovni uvjeti kredita

 

Krediti u kunama

Krediti u eurima

 

 

Iznos kredita ovisno o valuti:

 

od 110.000,00 do 2.000.000,00 kuna

 

 

od 15.000,00 do 500.000,00 eura

 

Maksimalno se subvencionira iznos do 100.000,00 EUR, tj. do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom, odnosno odgovarajuci iznos kunske protuvrijednosti na dan isplate kredita. Iznos kredita može biti veci od navedenih vrijednosti, ali se razlika ne subvencionira.

Rok:

od 15 do 30 godina

 

Uvjeti u skladu sa zakonom o subvencioniranju stambenih kredita

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani:

 • s prebivalištem na području Republike Hrvatske
 • koji nisu stariji od 45 godina u trenutku podnošenja Zahtjeva za subvencioniranje kredita
 • koji nemaju (kao niti njihovi bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner) u vlasništvu stan ili kuću koji udovoljavaju osnovnim higijensko tehničkim uvjetima za život
 • koji u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koju prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita odobravat će se do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju HNB-a na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Cijena od 1.500,00 eura po metru kvadratnom, odnosno ukupni iznos kredita od 100.000,00 eura mogu biti i veći, ali se u tom slučaju razlika ne subvencionira.

Visina i trajanje subvencije:

 • subvencija mjesečnog anuiteta ili rate iznosi od 30% do 51%
 • ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17.) definirano je 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti
 • subvencija traje minimalno prvih 5 godina otplate kredita
 • u slučaju da u kućanstvu podnositelja zahtjeva u trenutku predaje zahtjeva za subvencijom živi dijete koje nema navršenih 18 godina, dodatno će se subvencionirati kredit još godinu dana za svako malodobno dijete
 • ako je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog kućanstva osoba s utvrđenim invaliditetom najmanje 50% upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, dodatno se produljuje rok subvencije za dvije godine
 • ako se podnositelju zahtjeva ili članu njegova obiteljskog kućanstva kojemu odobren kredit naknadno tijekom trajanja subvencije utvrdi invaliditet najmanje 50% te je osoba upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, dodatno se produljuje rok subvencije za dvije godine
 • za svako rođeno ili posvojeno dijete korisnika kredita dodatno se produljuje rok subvencije za dvije godine

Postupak odobravanja stambenog kredita

Stambeni kredit uz državnu subvenciju

Vaš prvi pravi dom vas čeka.

Online podrška 0 - 24

Javite nam se na chat ili video pozivom.

U vrijeme kad vama odgovara

U par klikova dogovorite sastanak ili naručite poziv.