Erste FonBanking

Financijske aktivnosti obavljajte putem telefona.

  • dostupnost svih financijskih usluga svakim danom od 0 do 24 sata, osim u
    vrijeme blagdana
  • bez gužve, bez čekanja, bez dolaska u banku
  • bez upisnine i uz nižu naknadu za sva plaćanja

Preko FonBankinga možete raspolagati sredstvima na svim vlastitim računima otvorenima u Banci, kao i onima za koje imate punomoć.

Što je potrebno kako biste postali korisnik?

1

otvoren tekući račun, žiro-račun, kunski račun po viđenju ili devizni račun

2

popunjen zahtjev za korištenje usluge dostavljen u najbližu poslovnicu ili preko on-line bankarstva

3

fiksni ili mobilni uređaj 

4

podaci za prijavu koji će vam biti uručeni prilikom ugovaranja usluge

Naknade

Pristupnina, izdavanje Erste Display kartice i mTokena bez naknade
Informacije o stanju i prometu po računima bez naknade
Kreditni transfer između računa građana unutar banke bez naknade
Kreditni transfer unutar Banke 2,50 kn/nalog
Kreditni transfer izvan Banke 3,50 kn/nalog

Pogledajte i ostale usluge on-line bankarstva