Vodič za popunjavanje plaćanja u inozemstvo

Koristite naš interaktivni vodič kroz funkcionalnosti međunarodnog naloga za plaćanje na Erste NetBankingu. 

Preview image
 • Više

  Izaberite račun s dovoljno sredstava za plaćanje. Možete odabrati jedan račun ili kombinirati iznos plaćanja sa više računa.

  Zatvorite
 • Više

  Ostaviti prazno ako plaćate s jednog računa.
   

  Ako plaćate s više računa, upišite točan iznos koji želite podmirite sa svakog računa.

  Zatvorite
 • Više

  Ako plaćate s kunskog računa iz padajućeg izbornika odaberite HRK. Ako plaćate s deviznog računa, odaberite odgovarajuću valutu (npr. EUR ili USD).

  Zatvorite
 • Više

  Odaberite račun koji ima dovoljno sredstava za pokriće naknade za izvršenje plaćanja.
  Naknada za izvršenje plaćanja naplaćuje se sukladno važećem Izvatku iz Odluke o naknadama za usluge u poslovanju s građanstvom.

  Zatvorite
 • Više

  Unesite podatak o imenu i prezimenu / nazivu tvrtke kojoj plaćate.
  Napomena: izbjegavajte unos dijakritičkih znakova (č, ć, đ, š i ž).

  Zatvorite
 • Više

  Unesite podatak o adresi osobe ili tvrtke kojoj plaćate.
  Napomena: izbjegavajte unos dijakritičkih znakova (č, ć, đ, š i ž).

  Zatvorite
 • Više

  Unesite podatak o gradu osobe ili tvrtke kojoj plaćate.
  Napomena: izbjegavajte unos dijakritičkih znakova (č, ć, đ, š i ž).

  Zatvorite
 • Više

  Klikom na Popis država odaberite državu osobe ili tvrtke kojoj plaćate. U padajućem izborniku nakon što pronađete državu, potrebno je odabrati troznamenkastu šifru odabrane države.

  Zatvorite
 • Više

  Potrebno je unijeti broj računa primatelja plaćanja u inozemstvu u formatu:

  • IBAN → maksimalne duljine 34 znaka od kojih prva dva znaka predstavljaju slovnu oznaku države banke primatelja: (npr. DE272007002xxxxxxxxxxx)
  • Broj računa primatelja plaćanja (npr. 12345678 – format koji se koristi za plaćanja u SAD)

  Zatvorite
 • Više

  Ako ste broj računa osobe ili tvrtke kojoj plaćate upisali u IBAN formatu, ovaj se podatak popunjava automatski, uz mogućnost izmjene. Ako je uz upisani IBAN pridruženo više BIC adresa, iz padajućeg izbornika odaberite ispravnu BIC adresu.
   
  Ako ste broj računa osobe ili tvrtke kojoj plaćate upisali u formatu različitom od IBAN-a, unesite BIC adresu ili upišite naziv banke.

  Zatvorite
 • Više

  Unesite naziv banke osobe ili tvrtke kojoj plaćate.

  Zatvorite
 • Više

  Ako plaćate osobi ili tvrtki u SAD tada je potrebno unijeti "routing number" formata: 123456789.

  Zatvorite
 • Više

  Klikom na Popis država odaberite državu banke osobe ili tvrtke kojoj plaćate. U padajućem izborniku nakon što pronađete državu banke, odaberite troznamenkastu šifru odabrane države.

  Zatvorite
 • Više

  Unesite iznos i valutu plaćanja.

  Zatvorite
 • Više

  Instrument plaćanja je unaprijed popunjeno polje te ga nije potrebno mijenjati.

  Zatvorite
 • Više

  Iz padajućeg izbornika potrebno je odabrati što zapravo plaćate osobi ili tvrtki (npr. roba i usluge)

  Zatvorite
 • Više

  Ako je osoba ili tvrtka navela obvezu dostave šifre namjene, iz padajućeg izbornika odaberite odgovarajuću šifru.

  Zatvorite
 • Više

  Slobodno unesite sadržaj duljine od 140 znakova koji će biti vidljiv osobi ili tvrtki kojoj plaćate. (Npr. Birthday gift ili Invoice 1234)

  Zatvorite
 • Više

  Sve troškove snosite Vi. Ovom troškovnom opcijom Banci ćete platiti naknadu sukladno važećem Izvatku iz Odluke o naknadama koja podmiruje troškove Banke i troškove inozemnih posredničkih banaka, a osoba ili tvrtka kojoj plaćate će zaprimiti puni iznos naloga koji ste zadali. Ukupan iznos naknade prikazuje se u dijelu Računa pokrića naknade nakon akcije Provjeri.
  Napomena: Troškovnu opciju OUR nije moguće odabrati za sva plaćanja u USD valuti u korist banaka u SAD-u, kao ni za sva Prekogranična plaćanja (plaćanja unutar država EU/EEA).

  Zatvorite
 • Više

  Troškove dijelite Vi i osoba ili tvrtka kojoj plaćate. Ovom troškovnom opcijom, platit ćete naknadu sukladno važećem Izvatku iz Odluke o naknadama koja podmiruje troškove Banke, dok osoba ili tvrtka kojoj plaćate snosi moguće troškove inozemnih banaka (trošak banke primatelja plaćanja i/ili posredničkih banaka putem kojih se procesira izvršenje plaćanja). Ukupan iznos naknade prikazuje se u dijelu Računa pokrića naknade nakon akcije Provjeri.
  Napomena: Troškova opcija SHA moguća je i obvezna samo za plaćanja unutar EU.

  Zatvorite
 • Više

  Troškovna opcija za plaćanja unutar EU u EUR valuti. Osoba ili tvrtka zaprima puni iznos plaćanja odnosno posredničke inozemne banke neće naplatiti svoj trošak/naknadu od iznosa plaćanja koji se šalje banci. Ukupan iznos naknade prikazuje se u dijelu Računa pokrića naknade nakon akcije Provjeri.

  Zatvorite
 • Više

  Nije potrebno popuniti.

  Zatvorite