Servisi elektroničkog plaćanja

Uz Erste kartice služite se najpopularnijim servisima za online plaćanja.

Postojeći servisi elektroničkog plaćanja danas (PayPal, Skrill, Payoneer, Playa, Quickpay, AlertPay) korisnicima omogućuju sigurno i jednostavnije online plaćanje. Ove nove generacije pružatelja usluga posredstvom virtualnih platformi omogućuju besplatno otvaranje online virtualnog računa na osnovi kojeg se ostvaruje pravo prijenosa i primanja novčanih sredstva te on-line kupovina kod ugovorenih web partnera navedenih servisa.

Pristup ovim servisima je vrlo jednostavan, brz i siguran

U pravilu banke nemaju direktan poslovni odnos s pružateljima ovih usluga, već samo omogućavaju rad kartica koje izdaju na sustavima navedenih servisa. Stoga korisnik servisa svu problematiku oko registracije, ograničenja korištenja pojedinih usluga navedenih servisa, prigovore kod kupovine roba ili usluga rješava direktno sa servisom - pružateljem usluge.

Kako bi korisnici kartica Erste banke što jednostavnije imali uvid u način funkcioniranja ovih usluga, u nastavku donosimo korisne informacije i savjete za nesmetano korištenje servisa koje pružatelji tih usluga imaju u svojoj ponudi, a prema informacijama dostupnima banci.

Otvaranje i korištenje servisa elektroničkog plaćanja

Postupak registracije i otvaranja virtualnog računa 

Većina pružatelja ovih usluga zahtjeva povezivanje debitne/kreditne kartice s virtualnim računom, a kako bi svojim korisnicima dozvolili pristup svim dostupnim uslugama.

Visa Classic Debit kartica Erste banke zasigurno je najbolji izbor kada se radi o registraciji i korištenju usluga ovih servisa, neovisno o vrsti računa (štedni, žiroračun, devizni). Dodatnu vrijednost joj osigurava:

  • jednostavnost ugovaranja
  • nizak trošak za korisnika (naknada po računu se naplaćuje samo ako postoji promet po računu u tekućem mjesecu)
  • multivalutnost ako se radi o kartici vezanoj uz devizni račun
  • ograničen rizik zlouporabe – na raspolaganju su samo sredstva koja korisnik kartice osigura na računu u banci

No i druge kartice koje izdaje Erste banka podržavaju rad na navedenim servisima, primjerice, na PayPal servisu moguće je registrirati Visa debitne kartice, ali i kreditne kartice koje izdaje Erste Card Club.

 

Korisni savjeti:

Prilikom otvaranja računa i registracije kartice iznimno je bitno unijeti ispravne osobne podatke korisnika i kartice. E-mail adresa automatski postaje i korisničko ime, a služi i za sve ostale radnje vezane uz korisnički račun /profil.

Kod višestrukog unosa i potvrde netočnih podataka korisnika, servisi nakon određenog broja pogrešnih unosa blokiraju račun korisnika, zbog mogućnosti zlouporabe i neovlaštenog pokušaja korištenja kartice. U pravilu nije dozvoljena registracija virtualnog računa na jednog korisnika uz registraciju kartice drugog korisnika uz taj isti račun. U slučaju blokade virtualnog računa servisa, korisnik kontaktira isključivo servis elektroničkog plaćanja.

Već kod same registracije kartice potrebno je voditi brigu o raspoloživom financijskom iznosu na računu u banci uz koji je izdana kartica koju planirate registrirati. Zbog provjere statusa kartice i sigurnosti od strane servisa elektroničkog plaćanja, već kod registracije kartice kao i kod kupovine na on-line trgovinama, uvijek prethodi financijska transakcija za koju je potrebno osigurati finacijska sredstva na računu u banci uz koju je kartica izdana.

Istekom kartice koju ste registrirali uz virtualni račun, potrebno je uz virtualni račun registrirati novu karticu koju vam je izdala banka, kako bi uredno mogli koristiti usluge servisa.

Verifikacija debitne/kreditne kartice

Verifikaciju debitne/kreditne kartice servisi elektroničkog plaćanja upotrebljavaju u svrhu potvrde legitimiteta/identiteta korisnika koji je zahtijevao registraciju virtualnog računa. Najčešće verifikacija podrazumijeva povratnu potvrdu podataka koji je servis poslao korisniku.

Primjerice, kod PayPal servisa, sama verifikacija podrazumijeva unos i potvrdu četveroznamenkastog  broja/vrijednosti na stranicama servisa od strane korisnika, a taj verifikacijski broj definira isključivo servis - pružatelj usluge. Verifikacijski broj se šalje kroz kartičnu transakciju/autorizaciju u visini određenog iznosa kojim se zadužuje kartica, a u rasponu do 3 EUR-a.

Verifikacijski četveroznamenkasti broj korisnik debitne kartice banke može vidjeti na pripadajućem izvodu banke ili u Georgeu ako korisnik kartice ima ugovorene usluge.

Ispravnim unosom i potvrdom ovog broja u polje za verifikaciju na strani pružatelja usluge u potpunosti je obavljena registracija virtualnog računa.

Nakon uspješno provedene verifikacije, servisi u pravilu vraćaju/uplaćuju verifikacijski iznos kartične autorizacije korisniku.

Otvaranje, administracija te vođenje računa

Otvaranje, administracija te vođenje računa je kod većina servisa slična, no postoje i određene razlike u poslovanju. Na stranicama svakog od servisa elektroničkih plaćanja možete pronaći njihove uvjete i naknade za pojedine usluge korištenja te je preporuka obvezno se informirati o istima.

Neki pružatelji usluga omogućavaju punjenje (depozit) virtualnog računa deviznom doznakom (SWIFT payment), prijenos sredstava s jednog virtualnog računa na drugi, zatim punjenje putem debitne/kreditne kartice. Isto tako uplatu na virtualni račun moguće je obaviti prodajom proizvoda ili usluga na aukcijama ili web trgovinama koje imaju mogućnosti povezivanja sa sustavom pružatelja usluga.

Povlačenje sredstava

Povlačenje sredstava s virtualnog računa servisa na jedan od računa u banci moguće je odraditi deviznom doznakom (SWIFT) odnosno putem debitne/kreditne kartice.

Kod povlačenja sredstava u pravilu se od korisnika tražiti dodatna verifikacija, najčešće na osnovi podataka koje je korisnik potvrdio prilikom otvaranja virtualnog računa, a kako bi servis potvrdilo da legitimna osoba traži povlačenje sredstava.

Korisni savjet:

Kako biste osigurali prijenos valute koja je deponirana na virtualnom računu na devizni račun u banci, čime se preventivno sprječavaju potencijalni financijski gubitci na strani korisnika – tečajne razlike, a zbog preračuna u kune na strani pružatelja usluge, predlažemo da se obratite korisničkoj službi servisa - pružatelja usluge sa zahtjevom za up-date/ažuriranje računa.

On-line kupovina

On-line kupovina korištenjem ovih servisa kod ugovorenih web partnera servisa koji istu podržavaju je vrlo jednostavna.

Naplata se obavlja s virtualnog računa, pod uvjetom da se nalazi dovoljno raspoloživih sredstava. No, kupovina se uvijek može realizirati i debitnom/kreditnom karticom koja je registrirana uz virtualni račun servisa. Neki pružatelji usluga dopuštaju obavljanje kupovine karticom koja nije registrirana, nakon što unesete sve podatke koje vas traži servis.

Naplata on-line kupovine vezane uz debitne kartice banke odvija se sukladno pripadajućim Općim uvjetima u stavku 4. Neovisno o tome što se kupovina obavlja kod trgovca izvan granica RH, upit za autorizaciju/odobrenje uvijek dolazi u domicilnoj valuti (HRK) obračunat po tečaju kartične kuće, koja posreduje u razmjeni kartičnih podataka između pružatelja usluga i banke.

Korisni savjeti:

U pravilu PayPal radi konverziju valute prodajnog mjesta (dolar, euro, funtu) u kune prema vlastitoj tečajnoj listi.

Preporuka banke je da prije završetka plaćanj a, odaberete opciju "Other Conversion Options" i zatražite naplatu u valuti zemlje prodajnog mjesta ("Bill me in the currency listed on the seller's invoice"), a u cilju izbjegavanja višestrukog preračuna te financijskih gubitaka.

Za ispunjavanje ovog uvjeta bitno je da na računu uvijek imate deponiranu valutu koja je ujedno i valuta prodajnog mjesta.

Kod plaćanja debitnom karticom banke koja je vezana uz devizni račun treba voditi računa da se za svako plaćanje, ali i registraciju kartice, treba osigurati dodanih 40 kn od iznosa kupovine kako bi se uspješno realizirala kartična autorizacija, a sve u cilju osiguranja od mogućih tečajnih razlika, što je definirano i pripadajućim  Općim uvjetima izdavanja i korištenja platnih kartica za građane.

Vodite brigu i upoznajte se s limitima korištenja virtualnog računa koje definira servis  i  limitima plaćanja karticom koje definira banka. Nepoznavanje limita od strane korisnika čest je razlog neuspješne realizacije kupovine.

Saznajte više o uslugama i pogodnostima debitnih kartica Erste banke: