Strukturirani proizvodi

Mogućnost ostvarenja zarade na ulog ukoliko se
zadovolje uvjeti definirani u konačnim uvjetima proizvoda

Strukturirani proizvodi pružaju razne mogućnosti za ulagatelje kao što su ostvarenje potencijalno veće zarade, zaštita kapitala, fiksni period ulaganja, diverzifikacija rizika ulaganja te ostale mogućnosti definirane u konačnim uvjetima proizvoda.

Strukturirani proizvodi koji se mogu naći u ponudi:

Strukturirani proizvod (certifikat) je vrijednosni papir čija cijena ovisi o kretanju cijene temeljne imovine, dok sama isplata glavnice i prinosa ovisi o ispunjenju uvjeta koji su unaprijed definirani od strane izdavatelja.

Temeljna imovina uz koju je proizvod vezan razlikuje se od proizvoda do proizvoda, a može biti sačinjena od dionica, indeksa, fonda, košarice više dionica, roba ("commodity") itd.

Proizvodi s garancijom glavnice
 

Express i Memory express proizvodi
 

Protect multi proizvodi
 

Trenutno u ponudi

Trebate više informacija? Kontaktirajte svog bankara ili Sektor financijskih tržišta
(radnim danom od 8 do 16 sati) na broj telefona 072 37 2277.

Dokumenti sa ključnim informacijama

Dokumente sa ključnim informacijama (KID - Key Information Document) za gore navedene proizvode možete pronaći na web stranicama Erste grupe.
 

Molimo vas da u tražilicu upišete ISIN vašeg vrijednosnog papira te da,
nakon obavljene pretrage, odaberete dokument KID (HR) za preuzimanje.