Strukturirani proizvodi


  • mogućnost ostvarenja zarade na ulog ukoliko se zadovolje uvjeti definirani u konačnim uvjetima proizvodaStrukturirani proizvod je vrijednosni papir čija cijena ovisi o kretanju cijene temeljnog instrumenta (dionica, košarica dionica, indeks…), dok sama isplata glavnice i kamate ovisi o ispunjenju uvjeta koji su unaprijed definirani od strane izdavatelja.

Strukturirani proizvodi koji se mogu naći u ponudi:
  • Reverse convertible certifikati
  • Express certifikati
  • Multi protect certifikati
  • Certifikati s garancijom glavnice

 

Trebate više informacija? Kontaktirajte osobnog bankara za sva vaša pitanja.