Erste Plan+ štednja

Štedite i ulažite uz kombinaciju oročene štednje i ulaganja u investicijski fond.

  • kombinacija ulaganja u oročenu štednju i investicijski fond u omjeru 50:50
  • pruža sigurnost štednje i omogućuje dodatnu zaradu ulaganjem
    u investicijske fondove
  • kamate idu vama, a porez i prirez nadoknađuje banka

Ako se ne možete odlučiti želite li oročiti štednju ili uložiti u investicijske fondove, odaberite proizvod koji vam omogućuje oboje! Erste Plan+ je štedno-investicijski proizvod koji omogućuje ugovaranje kombinacije oročene štednje s jednokratnom uplatom bez uvjetovane namjene i uz obvezno ulaganje u obveznički investicijski fond Erste Adriatic Bond kojim upravlja Erste Asset Management.

Ključne informacije

Prednosti štednje Erste Plan+

 

Sigurnost oročenje štednje

Štedite sigurno, a po isteku roka oročenja, osim povrata uloženih sredstava i pripadajuće kamate, dodatno vas nagrađujemo premijom od čak 16,50% na iznos obračunate kamate, čime se nadoknađuje iznos obračunatog poreza i prireza.

 

Ulaganje 

Ulaganjem sredstava u investicijski fond možete očuvati vrijednost novca, ostvariti odgovarajući prinos prema preuzetom riziku te unovčiti ulog u kratkom razdoblju. Upravljanje i praćenje uloženih sredstava jednostavno je i fleksibilno preko NetBankinga.

 

Premija

Osim kamate na štednju, istekom oročenja obračunava se i premija na iznos ukupno obračunate kamate ako su sredstva oročena do isteka oročenja i ako u trenutku isteka klijent i dalje ima kupljene udjele u fondu.

Više o štednji Erste Plan+

Rok

12 mj. i 1 dan

 24 mj. i 1 dan

Svi iznosi u HRK

1,20%

1,40%

Na iznos obračunate kamate Banka dodatno obračunava premiju u iznosu od 16,50%, kojom se pokrivaju klijentovi troškovi u vezi s plaćanjem poreza i prireza na štednju koje je u obvezi podmiriti, a osnovna kamata ostaje mu na raspolaganju.

Rok

12 mj. i 1 dan

24 mj. i 1 dan

Svi iznosi u valuti

0,40%

0,50%

Na iznos obračunate kamate Banka dodatno obračunava premiju u iznosu od 16,50%, kojom se pokrivaju klijentovi troškovi u vezi s plaćanjem poreza i prireza na štednju koje je u obvezi podmiriti, a osnovna kamata ostaje mu na raspolaganju.

Rok

12 i 24 mj.

Svi iznosi

16,50%

Erste plan+ je štedno-investicijski proizvod koji omogućuje ugovaranje kombinacije oročene štednje s jednokratnom uplatom bez uvjetovane namjene štednje uz obvezno ulaganje u obveznički investicijski fond Erste Adriatic Bond kojim upravlja Erste Asset Management.
Minimalni iznos oročenja je 1.000,00 HRK odnosno protuvrijednost u EUR.
Kamatne stope su fiksne, a kamata se isplaćuje jednokratno zajedno s glavnicom po isteku oročenja na ugovoreni račun po viđenju.
Banka pored kamate na štednju obračunava i premiju. Premija se obračunava istekom oročenja na iznos ukupno obračunate kamate samo ako su sredstva oročena do isteka oročenja i ako u trenutku isteka klijent i dalje ima kupljene udijele u fondu.
Minimalni rok oročenja je 12 mjeseci i 1 dan, a maksimalni rok je 24 mjeseca i 1 dan.
Sve navedeno se primjenjuje na štednju rezidenata te za sve ostalo što nije navedeno primjenjuju odredbe Općih uvjeta Erste&Steiermärkische Bank d.d. s građanima (izuzev odredbi koje reguliraju Kreditno poslovanje) i pozitivni propisi.

Online podrška 0 - 24

Javite nam se na chat ili video pozivom.

U vrijeme kad vama odgovara

U par klikova dogovorite sastanak ili naručite poziv.

Pogledajte i ove proizvode

a