COVID-19: aktualne informacije, mjere i savjeti Saznajte više

Stambena štednja

U svim poslovnicama Erste banke možete sklopiti Ugovor o stambenoj štednji s Wüstenrot stambenom štedionicom d.d. koja je idejni pokretač i začetnik stambene štednje u Europi s tradicijom dužom od 85 godina.

Stambena štednja namijenjena je svima koji žele štedjeti, a mogu izdvajati mjesečno manje iznose za štednju (od 100 kuna pa na više) bez obzira namjeravaju li realizirati kredit ili ne, te pri tome ostvariti pravo na državna poticajna sredstva.

Državna poticajna sredstva za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini iznose 1,8% (u maksimalnom iznosu 90,00 kn, najviše do iznosa od 5.000 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši tijekom jedne kalendarske godine).

Naša vrata su vam uvijek otvorena

Samo obavezno dogovorite sastanak u poslovnici ili naručite poziv jer želimo da vas dočekaju odgovori na sva vaša pitanja.

Online podrška 0 - 24

Odaberite način komunikacije koji vam najviše odgovara.

Pogledajte i ove proizvode