Osobi poput njega treba netko poput tebe.

Tvoj posao u Erste banci sazdan je oko potreba naših klijenata. Oni trebaju bankare koji aktivno slušaju, postavljaju pitanja i fleksibilno reagiraju na promjene. Bankare kao što smo mi.

Budite među prvima u Srednjoj i istočnoj Europi

ESB grupa dio je Erste Group, jednog od vodećih poslodavaca financijskog sektora u srednjoj i istočnoj Europi.

Ponosimo se time što zapošljavamo i razvijamo najkvalitetnije pojedince, koji nam pomažu u ostvarenju naše misije i vizije: stvaranju i razvoju financijskih proizvoda i usluga prema individualnim potrebama naših privatnih i poslovnih klijenata te izgradnji partnerstva u regiji u kojoj smo stasali.

Neovisno o tome koji posao obavljate u našoj grupaciji, svaki uključuje prevladavanje izazova, kao i priliku da date najbolje od sebe - u poduzeću koje cijeni i potiče osobnu i korporativnu izvrsnost.

"Za mene je bankarstvo, ipak, više posao s ljudima nego s novcem."

Maja Crnjak, direktorica Sektora ljudskih potencijala

Kontakt

Sektor ljudskih potencijala,
Služba selekcije i razvoja

Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385 (0)72 37 1064

hr-pitanja@erstebank.hr

e-mail adresa za studentske upite:

studenti@erstebank.hr