Ponuda nekretnina u portfelju Erste banke

Ako ste zainteresirani za kupnju nekretnina iz portfelja Banke, molimo vas da se obratite svom financijskom savjetniku / zastupniku ili direktno u Službu preuzete imovine i upravljanja kolateralima.

Služba preuzete imovine i upravljanja s kolateralima

Adresa
Ivana Lučića 2
Zagreb
10000
Telefon
+385 72 37 1296
+385 72 37 2470
+385 72 37 1284

Navedeni podaci o nekretninama i drugoj imovini koja se prodaje (uključujući i oglašenu cijenu) su isključivo informativne naravi te se ne mogu smatrati obvezujućom ponudom, niti u bilo kojem smislu obvezuju ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 (u daljnjem tekstu: Banka ili Prodavatelj).

Konačna cijena ovisi o uvjetima predloženog pravnog posla, a podložna je prethodnom odobrenju nadležnih tijela odlučivanja Prodavatelja.

Oglašavanje, priopćavanje ili davanje bilo kakve informacije ili pojašnjenja u vezi nekretnina i drugoj imovini koja se prodaje ne može se tumačiti kao obvezujuće očitovanje volje prodavatelja da zaključi pravni posao s osobom koja pokazuje interes za stjecanje predmetne nekretnine ili druge imovine, te u tom smislu Banka izrijekom isključuje bilo kakvu odgovornost za štetu, troškove ili bilo koju drugu negativnu posljedicu u vezi neispunjenih očekivanja osoba koje bi mogle imati interes za stjecanje nekretnine i druge imovine koja se prodaje.

Banka pridržava diskrecijsko pravo, bez ikakvog obrazloženja, u svakom trenutku povući nekretnine i drugu imovinu koja se prodaje iz postupka prodaje, te uskratiti tražene informacije zainteresiranim osobama.

U odnosu na obradu osobnih podataka Erste&Steiermärkische Bank d.d., OIB: HR23057039320 („Banka“), kao voditelj obrade osobnih podataka, zainteresirane kupce ovim putem informira o obradi osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („GDPR“) u procesu prodaje nekretnina/pokretnina iz portfelja (vlasništva) Banke:

  • Banka osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu sklapanja kupoprodajnog ugovora te bez istih nije moguće provesti proces kupoprodaje te sklopiti kupoprodajni ugovor s Bankom;
  • GDPR u odnosu na osobne podatke predviđa sljedeća prava: pravo da budete informirani o obradi osobnih podataka; pravo na ispravak netočnih podataka; pravo na brisanje podataka ako više nisu potrebni za realizaciju procesa kupoprodaje ili prava i obveza iz kupoprodaje ili za ispunjenje obveza Banke određenih propisima ili radi ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva; pravo na ograničenje obrade; pravo na prenosivost te pravo na prigovor;
  • Banka će osobne podatke čuvati najmanje 11 godina sukladno zakonskoj obvezi čuvanja knjigovodstvenih isprava i/ili u razdoblju u kojem su potrebni za sklapanje i izvršenje kupoprodaje i/ili radi ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva;
  • za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi osobnih podataka možete kontaktirati Banku na erstebank@erstebank.hr ili vasemisljenje@erstebank.hr, adresu sjedišta, telefonski broj 0800 7890, u poslovnicama ili na kontakt službenika za zaštitu podataka: SZOP@erstebank.hr ili Ivana Lučića 2, Zagreb (za službenika za zaštitu podataka). Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).