Uvjeti poslovanja za građane

Opći uvjeti poslovanja

1.1.2011. - Metodologija utvrdivanja promjene kamatnih stopa na oročene depozite u primjeni od 1.1.2011.pdf PDF (240 KB)
1.1.2011. - Opći uvjeti korištenja ErsteFonStart usluge za građane.pdf PDF (101 KB)
1.2.2017. - Opći uvjeti korištenja Erste Smart Wallet usluge za građane u primjeni od 1.4.2017.pdf PDF (141 KB)
1.2.2018. - Pravilnik o uslugama ORYX Asistencije uz Erste Gold u primjeni od 1.4.2018.pdf PDF (261 KB)
1.3.2013. - Metodologija promjena visine naknada u kreditnom i depozitnom poslovanju.pdf PDF (74 KB)
10.12.2018. - Keks Pay opći uvjeti u primjeni od 10122018.pdf PDF (299 KB)
10.12.2018. - Keks Pay Politika privatnosti u primjeni od 10122018.pdf PDF (181 KB)
10.12.2018. - Opći uvjeti jednokratnih platnih transakcija u primjeni od 10.12.2018.pdf PDF (372 KB)
10.12.2018. -Terminski plan izvršenja platnih transakcija građana u primjeni od 10.12.2018.pdf PDF (209 KB)
10.7.2014. - Mali rječnik bankarenja (pojašnjenje osnovnih termina iz ugovora, općih i posebnih uvjeta, pravna priroda sudužništva, jamstva i založnog prava, upozorenje na rizike).pdf PDF (454 KB)
13.12.2018. - Opći uvjeti upravljanja portfeljem u smislu Zakona o tržištu kapitala u primjeni od 01.01.2019.pdf PDF (332 KB)
15.10.2018. Informacije o obradi podataka u primjeni 1.11.2018. PDF (204 KB)
15.10.2018. - Izvadak iz kataloga (transakcijsko poslovanje) u primjeni od 1.11.2018.pdf PDF (197 KB)
15.10.2018. - Opći uvjeti izdavanja i korištenja platnih kartica za građane u primjeni od 1.11.2018.pdf PDF (289 KB)
15.10.2018. - Opći uvjeti korištenja Erste SMS za građane u primjeni od 1.11.2018.pdf PDF (284 KB)
15.10.2018. - Opći uvjeti korištenja Osnovnog računa (I. dio) u primjeni od 1.11.2018.pdf PDF (355 KB)
15.10.2018. - Opći uvjeti korištenja Osnovnog računa za osjetljivu skupinu klijenata 1.11.2018.pdf PDF (356 KB)
15.10.2018. - Opći uvjeti korištenja paketa tekućeg računa Erste Gold Paket u primjeni od 01.11.2018.pdf PDF (365 KB)
15.10.2018. - Opći uvjeti korištenja paketa tekućeg računa Erste Gold Plus Paket u primjeni od 01.11.2018.pdf PDF (295 KB)
15.10.2018. - Opći uvjeti korištenja usluga on-line bankarstva u primjeni od 1.11.2018.pdf PDF (300 KB)
15.10.2018. Opći uvjeti poslovanja Erste banke u primjeni od 1.11.2018.pdf PDF (376 KB)
15.10.2018. - Opći uvjeti vođenja transkacijskih računa i platnog prometa u primjeni od 15.12.2018.pdf PDF (555 KB)
15.11.2018. - Izvadak iz Kataloga proizvoda u primjeni od 01.12.2018. - krediti.pdf PDF (489 KB)
15.4.2016. - Uvjeti raspolaganja sredstvima maloljetnih osoba i osoba djelomično ili potpuno lišenih poslovne sposobnosti PDF (242 KB)
15.6.2015. - Izmjena Metodologije utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode Banke na koje se obračunava ugovorna kamata.pdf PDF (244 KB)
15.6.2015. - Metodologija utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode Banke na koje se obračunava ugovorna kamata u primjeni od 15.6.2015. (pročišćeni tekst).pdf PDF (289 KB)
17.11.2018. - Izvadak iz kataloga (štednja) u primjeni 1.12.2018.pdf PDF (420 KB)
17.9.2010. - Pojmovnik uz Metodologiju utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode Banke na koje se obračunava ugovorna kamata.pdf PDF (59 KB)
20.07.2018. - Cjenik brokerskih usluga za korisnike Gold i Gold Plus paketa u primjeni 20.9.2018.pdf PDF (232 KB)
20.07.2018. - Cjenik skrbničkih usluga za korisnike Gold i Gold Plus paketa u primjeni od 20.9.2018.pdf PDF (313 KB)
29.3.2018. - Opći uvjeti izdavanja i korištenja platnih kartica za građane u primjeni od 29.5.2018.pdf PDF (112 KB)
30.06.2018. - Pravilnik o poslovanju sefovima.pdf PDF (78 KB)
31.1.2014. - Opći uvjeti korištenja Erste SMS za građane u primjeni od 31.3.2014.pdf PDF (254 KB)
31.11.2018.- Opći uvjeti Medo Štedo dječje štednje i nagradnog programa u primjeni od 15.12.2018..pdf PDF (222 KB)
4.4.2018. - Opći uvjeti korištenja Osnovnog računa (I. dio).pdf PDF (349 KB)

Informativni dokumenti o naknadama

Naknade drugih banaka usporedite na stranici Hrvatske narodne banke.

Arhiva