Uvjeti poslovanja za građane

Opći uvjeti poslovanja

01.12.2021. - Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe – transakcijsko poslovanje – u primjeni od 01.02.2022. PDF (176 KB)
01.12.2021. - Opći uvjeti korištenja paketa tekućeg računa Erste Gold Paket– u primjeni od 01.02.2022. PDF (239 KB)
01.12.2021. - Opći uvjeti korištenja paketa tekućeg računa Erste Gold Plus Paket– u primjeni od 01.02.2022. PDF (186 KB)
01.12.2021. - Opći uvjeti vođenja Osnovnog računa – u primjeni od 01.02.2022. PDF (189 KB)
01.12.2021. - Opći uvjeti vođenja Osnovnog računa za osjetljivu skupinu klijenata– u primjeni od 01.02.2022. PDF (201 KB)
01.12.2021. - Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za građane – u primjeni od 01.02.2022. PDF (432 KB)
01.12.2021. - Terminski plan izvršenja platnih transakcija građana– u primjeni od 01.02.2022. PDF (155 KB)
1.1.2011. - Metodologija utvrdivanja promjene kamatnih stopa na oročene depozite - u primjeni od 1.1.2011. PDF (159 KB)
1.1.2011. - Opći uvjeti korištenja ErsteFonStart usluge za građane PDF (109 KB)
1.1.2022. - Izvadak iz Kataloga proizvoda za fizičke osobe u primjeni od 1.1.2022. - štednja PDF (274 KB)
1.12.2021. - Opći uvjeti izdavanja i korištenja platnih kartica za građane - u primjeni od 1.2.2022. PDF (875 KB)
1.12.2021. Opći uvjeti korištenja aplikacije KEKS Pay - u primjeni od 1.2.2022 PDF (291 KB)
1.12.2021. Opći uvjeti korištenja KEKS računa - u primjeni od 1.2.2022 PDF (303 KB)
1.12.2021. - Opći uvjeti korištenja on-line bankarstva George za građane - u primjeni od 1.2.2022. PDF (278 KB)
1.3.2013. - Metodologija promjena visine naknada u kreditnom i depozitnom poslovanju PDF (107 KB)
1.4.2019. - Pravilnik o uslugama ORYX Asistencije uz Erste Gold Plus paket u primjeni od 1.6.2019. PDF (258 KB)
1.4.2022. – Opći uvjeti poslovanja Erste&Steiremärkische Bank d.d. s građanima – u primjeni od 1.4.2022. PDF (365 KB)
10.6.2022. - Metodologija utvrđivanja promjene kamatnih stopa na kredite - u primjeni od 10.6.2022 PDF (180 KB)
10.7.2014. - Mali rječnik bankarenja (pojašnjenje osnovnih termina iz ugovora, općih i posebnih uvjeta, pravna priroda sudužništva, jamstva i založnog prava, upozorenje na rizike) PDF (280 KB)
11.6.2013. - Opći uvjeti prikaza E-računa za građane PDF (153 KB)
15.12.2021. - Izvadak iz Kataloga proizvoda - štednja - u primjeni od 01.01.2022. PDF (274 KB)
15.4.2016. - Uvjeti raspolaganja sredstvima maloljetnih osoba i osoba djelomično ili potpuno lišenih poslovne sposobnosti PDF (130 KB)
16.8.2021. - Opći uvjeti poslovanja sa sefovima - u primjeni od 1.9.2021 PDF (385 KB)
17.9.2010. - Pojmovnik uz metodologiju promjene kamatnih stopa na kredite i proizvode banke na koje se obračunava ugovorna kamata PDF (102 KB)
18.7.2019. - Opći uvjeti jednokratnih platnih transakcija u primjeni od 18.9.2019. PDF (412 KB)
2.6.2021. - Opći uvjeti korištenja Erste SMS usluge za građane - u primjeni od 10.8.2021. PDF (297 KB)
20.06.2022. – Izvadak iz Kataloga proizvoda u primjeni od 20.06.2022. – krediti PDF (332 KB)
20.4.2022. - Dvojezične informacije o obradi podataka - u primjeni od 20.4.2022. PDF (481 KB)
20.4.2022. - Informacije o obradi podataka - u primjeni od 20.4.2022. PDF (291 KB)
20.7.2018. - Cjenik brokerskih usluga za korisnike Gold i Gold Plus paketa u primjeni 20.9.2018. (232 KB)
20.7.2018. - Cjenik skrbničkih usluga za korisnike Gold i Gold Plus paketa u primjeni od 20.9.2018. (313 KB)
23.6.2021. - Opći uvjeti Usluge KEKS Pay režija - u primjeni od 8.7.2021 PDF (153 KB)
25.3.2021. - Opći uvjeti Medo Štedo štednje, poklon bona i nagradnog programa - u primjeni od 9.4.2021. PDF (126 KB)
3.6.2022. - Keks Pay Politika privatnosti u primjeni od 3.6.2022 PDF (154 KB)
3.6.2022. - KEKS račun Informacije o obradi u primjeni od 3.6.2022 PDF (208 KB)
30.6.2018. - Pravilnik o poslovanju sefovima (78 KB)
4.5.2022. - Opći uvjeti za brokerske i skrbničke usluge - u primjeni od 1.6.2021. PDF (477 KB)
5.1.2021. - Opći uvjeti korištenja Keksice - u primjeni od 15.3.2021. PDF (261 KB)

Naknade za usluge

Izmjena dokumentacije u najavi

Informativni dokumenti o naknadama

Naknade drugih banaka usporedite na stranici Hrvatske narodne banke.

Tečajna lista za korisnike debitnih kartica

Arhiva