Informacije o obradi podataka

Voditelj obrade osobnih podataka

Osobni podaci

Koje podatke banka prikuplja i obrađuje?

Na koji način banka prikuplja i obrađuje podatke?

Kome banka dostavlja podatke?

Podaci punomoćnika, zakonskih zastupnika i stvarnih vlasnika pravnih osoba

Bankovna tajna

Sigurnost obrade podataka

Čuvanje osobnih podataka

Vaša prava u odnosu na vaše osobne podatke

Informacije o obradi osobnih podataka u Osnovnom sustavu registra između kreditnih i financijskih institucija*7

Dokumentacija