Opći uvjeti poslovanja za poslovne klijente

Opći uvjeti poslovanja

2.6.2017. - Opći uvjeti korištenja MultiCash usluge za poslovne subjekte u primjeni od 16.6.2017. PDF (153 KB)
21.1.2022. - Opći uvjeti korištenja usluga on-line bankarstva za poslovne subjekte – Erste NetBanking, Erste mBanking i Erste FonStart - u primjeni od 1.2.2022. (222 KB)
23.3.2022. - Opći uvjeti poslovanja Erste&Steiermärkische Bank d.d. s poslovnim subjektima u primjeni od 1.4.2022. PDF (294 KB)
24.1.2022. - Opći uvjeti korištenja usluge isplate osobnih primanja za poslovne subjekte u primjeni od 1.2.2022 PDF (152 KB)
24.6.2022. - General Terms and Conditions for Maintaining Transaction Accounts and Performing Payment Services for Businesses Entities - in force 4.7.2022. PDF (381 KB)
24.6.2022. - Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za poslovne subjekte-u primjeni od 4.7.2022. PDF (384 KB)
27.1.2022. - Opći uvjeti izdavanja i korištenja debitnih kartice za Poslovne subjekte - u primjeni od 4.2.2022 PDF (263 KB)
27.12.2019. - Informacija o vrsti i načinu obračuna promjene kamatnih stopa u primjeni od 27.12.2019. PDF (248 KB)
27.6.2022. - Opći uvjeti o prihvatu KEKS Pay plaćanja u primjeni od 12.7.2022. PDF (213 KB)
6.4.2022. - Opći uvjeti korištenja Erste Smart Cash usluge za Poslovne subjekte u primjeni od 6.4.2022. PDF (150 KB)
7.10.2020. - Opći uvjeti korištenja Erste SMS usluge za poslovne subjekte u primjeni od 15.10.2020. PDF (172 KB)
9.3.2020. - Opći uvjeti korištenja usluge DNT-a u primjeni od 17.3.2020. PDF (251 KB)
Informacije o uvođenju eura kao službene valute - poslovni subjekti PDF (518 KB)

Naknade za usluge

Izmjene dokumentacije u najavi

Arhiva