Informacije za druge pružatelje platnih usluga (TPP)

Standard PSD2 API sučelja

Erste&Steiermärkische Bank d.d. kao članica Erste grupe i Hrvatske udruge banaka podupire razvoj standarda Berlin Group NextGenPSD2 te je svoja PSD2 XS2A API sučelja razvila u skladu s tim standardom.

Više informacija o standardu Berlin Group NextGenPSD2 možete pronaći na stranicama Berlinske grupe i Hrvatske udruge banaka.

Testno okruženje i dokumentacija

Pristup testnom okruženju (sandbox) za PSD2 XS2A API sučelje i dokumentaciji API sučelja omogućen je svim zainteresiranim stranama na Erste Developer Portalu

Podrška

Ako imate dodatnih pitanja o PSD2 API sučelju, tehnička podrška vam je dostupna na Erste Developer Portalu

Tehnička podrška je dostupna od ponedjeljka do petka 08:00 – 18:00.