Vjerujemo u principe otvorenog bankarstva

Otvorili smo svoja web sučelja (API) i omogućili privatnim i poslovnim klijentima da koriste mobilne i web aplikacije drugih pružatelja platnih usluga za upravljanje bankovnim računima ili za iniciranje platnih transakcija.

Tko su drugi pružatelji platnih usluga i kako oni funkcioniraju?

Drugi pružatelji platnih usluga nude klijentima web i mobilne aplikacije.

Aplikacije drugih pružatelja platnih usluga mogu se povezati s bankovnim računom ili, preciznije, s uslugom digitalnog bankarstva klijenta, ako je klijent zainteresiran za korištenje te aplikacije. Da bi povezivanje bilo moguće, klijent uvijek mora dati drugom pružatelju platnih usluga eksplicitnu privolu te time pokazati da je svjestan da će aplikacija dobiti pristup njegovim financijskim podacima (npr. stanja računa, detalji o računu, povijest transakcija, iniciranje platnog naloga itd.).

Je li otvoreno bankarstvo sigurno?

Drugi pružatelj platnih usluga ne može povezati svoju aplikaciju s bankovnim računom klijenta ako klijent to nije sam zatražio i dao eksplicitnu privolu za pristup podacima o njegovom bankovnom računu.

Također, klijent ovu privolu mora ponovno potvrditi svaka 3 mjeseca. Svaki pružatelj platnih usluga koji želi povezati svoju aplikaciju s bankovnim računom klijenta mora imati odgovarajuću licencu za pristup osobnim financijskim podacima koju je izdalo nacionalno nadležno tijelo u državama članicama EU (Hrvatska narodna banka u Hrvatskoj).

Što otvoreno bankarstvo nudi klijentima?

Nove mogućnosti i fleksibilnost u upravljanju osobnim financijama.

Popularne aplikacije drugih pružatelja platnih usluga nude privatnim klijentima razne usluge, poput trenutačnog pregleda troškova, uključujući i vizualne prikaze. Klijenti u svojim aplikacijama mogu odmah koliko su potrošili u određenom vremenskom periodu u restoranima, za prijevoz ili plaćanje računa.

Otvoreno bankarstvo poslovnim klijentima omogućuje upotrebu otvorenih sučelja banke za pojednostavljeno centralizirano upravljanje tvrtkom i za dohvaćanje aktualnih podataka o svojim računima.