Što je anuitet?

Anuitet predstavlja određeni jednaki novčani iznos tijekom razdoblja otplate kredita za vrijeme primjene iste visine kamatne stope. Svaki mjesečni anuitet sastoji se od kamate i glavnice (otplatne kvote), a omjer iznosa glavnice i kamate sadržane u anuitetu mijenja se na način da se s povećanjem broja otplaćenih anuiteta udio glavnice povećava, a udio kamate smanjuje, odnosno na početku otplate kredita u anuitetu je veći udio kamate u odnosu na glavnicu (jer je i glavnica na koju se obračunava kamata veća te se smanjuje sa svakim sljedećim anuitetom). Dospijeće anuiteta je prvog u mjesecu za prethodni mjesec.