Što je nacionalna referentna stopa (NRS)?

Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS) predstavlja prosječni trošak izvora sredstava hrvatskog bankovnog sektora (banaka i štednih banaka), s obzirom na određeno razdoblje, vrstu izvora (depoziti fizičkih osoba, depoziti pravnih osoba iz nefinancijskog sektora, ostali izvori sredstava banaka) i relevantnu valutu. NRS prema tome predstavlja prosječnu kamatu koju bankovni sektor plaća kako bi pribavio sredstva potrebna za kreditno poslovanje.

Formirane su 3 vrste NRS-a za razdoblje od 3, 6 i 12 mjeseci. Hrvatska udruga banaka (HUB) izračunava vrijednosti pojedinog NRS-a (s obzirom na vrstu, kamatno razdoblje i valutu) te ih objavljuje na web stranici www.hub.hr/NRS prvog radnog dana nakon što Hrvatska narodna banka objavi agregirane podatke o kamatnim troškovima na glavne izvore sredstava u tijeku prethodnog tromjesečja, kao i o stanjima izvora sredstava na kraju svakog mjeseca tromjesečja na koje se ti kamatni troškovi odnose (podaci podijeljeni na sredstva fizičkih osoba, fizičkih osoba i nefinancijskog sektora, te svih fizičkih i pravnih osoba). šestomjesečni NRS2 za HRK izračunava se kao prosječni trošak izvora sredstava za razdoblje od 6 mjeseci za depozite fizičkih osoba i nefinancijskog sektora. Vrijednosti NRS-a mogu se pratiti na web stranicama Hrvatske udruge banaka: www.hub.hr/hr/nrs.

Erste&Steiermärkische Bank d.d. ne utječe na visinu, buduća kretanja kao ni eventualne posljedice promjene EURIBOR-a i NRS-a..

 

Zaštitu korisnicima kredita od rasta EURIBOR-a i NRS-a predstavljaju odredbe:

  • Zakona o obveznim odnosima koje propisuju maksimalnu ugovornu kamatnu stopu u visini zatezne kamatne stope uvećane za jednu polovinu
  • Zakona o potrošačkom kreditiranju koji utvrđuje maksimalnu kamatnu stopu na stambene kredite ograničenjem visine dozvoljene kamatne stope do prosječne ponderirane kamatne stope uvećane za 1/3. Prosječne ponderirane kamatne stope za svaku od valuta stambenih kredita objavljuje HNB dva puta godišnje te ni jedna promjena visine kamatne stope ne smije prelaziti zakonom utvrđenu maksimalnu kamatnu stopu.

Zakon o potrošačkom kreditiranju i Zakon o kreditnim institucijama klijentu omogućuju kao mjeru zaštite i pravo na prijevremenu otplatu kredita u roku od 3 mjeseca od primitka obavijesti banke o povećanju kamatne stope bez naknade za prijevremeni povrat kredita.