Što znači promjenjiva, a što fiksna kamatna stopa?

Promjenjiva  kamatna stopa  podrazumijeva da je visina kamatne stope podložna izmjenama tijekom trajanja kredita. Kamatna stopa sastavljena je od promjenjivog (Pr) i fiksnog dijela (F), tj:P= Pr+FP = promjenjiva kamatna stopaPr = promjenjivi (varijabilni) dio promjenjive kamatne stope je 12mjesečni (dvanaestomjesečni) EURIBORF = fiksni dio promjenjive kamatne stope je određeni broj postotnih poena koji se ne mijenja za cijelo vrijeme otplate kredita. Svaka promjena promjenjivog dijela kamatne stope (Pr) ima utjecaj na promjenu ukupne visine promjenjive kamatne stope (P) te će se kamatna stopa u svakom referentnom razdoblju mijenjati ili na više ili na niže u punom iznosu promjene vrijednosti promjenjivog dijela kamatne stope (Pr), a najviše do zakonom dopuštene maksimalne visine ugovorne kamatne stope. Prvo kamatno razdoblje započinje prvog dana u mjesecu tijekom kojeg je sklopljen ugovor o kreditu i završava istekom 13 (trinaest) mjeseci računajući od tog dana. Svako sljedeće kamatno razdoblje traje 12 (dvanaest) mjeseci računajući od završetka prethodnog kamatnog razdoblja.

 

Fiksna kamatna stopa je jedinstvena nepromjenjiva kamatna stopa za cjelokupno trajanje ugovora o kreditu.