Koja je procedura otvaranje nerezidentnog računa?

Nakon popunjavanja obrazaca svu potrebnu dokumentaciju dostavite na provjeru našem djelatniku s kojim ste dogovorali otvaranje računa. Po primitku potvrde o ispravnosti dokumentacije, potrebno je doći u poslovnicu i predati dokumentaciju za otvaranje računa.

*Napomena: s obzirom na to da prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08, 25/12) Banka prije otvaranja vrši gore navedene provjere, otvaranje računa može potrajati do 7 radnih dana.