Koja je statusna dokumentacija potrebna za otvaranja transakcijskog računa za inozemne poslovne subjekte (nerezidente)?

Za otvaranje transakcijskog računa za inozemne poslovne subjekte (nerezidente) potrebno je dostaviti:

  • izvod iz registra zemlje u kojoj je registrirano sjedište. Isprava treba biti u izvorniku, a ako izvornik nije na engleskom, potrebno je priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača na hrvatski ili engleski jezik
  • preslike putovnica: stvarnih vlasnika, zakonskog zastupnika i ovlaštenika na potpisnom kartonu
  • potvrdu porezne uprave u RH o izdanom OIB-u za strani poslovni subjekt i za strane fizičke osobe koji su: zakonski zastupnici i ovlaštenici na potpisnom kartonu
  • porezni broj u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište (ako nije naveden u nekom od ostalih priloženih dokumenata)
  • izjavu o djelatnosti društva ako u izvodu iz sudskog registra nije navedena djelatnost koju društvo obavlja (nacionalna klasifikacija djelatnost NKD ili engleski NACE code)