Koja je statusna dokumentacija potrebna za otvaranja transakcijskog računa za domaće poslovne subjekte?

Za otvaranje transakcijskog računa potrebno je dostaviti:

  • ako je upis u registar propisan – rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog tijela
  • ako se poslovni subjekt ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona – potreban vam je akt nadležnog tijela o osnivanju
  • ako je poslovni subjekt osnovan temeljem zakona – izvod iz zakona
  • obavijest o razvrstavanju prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku i ostala statusna dokumentacija prema zahtjevu Erste banke