Na koji način je moguće ugovoriti štednju?

Standardnu, Rentnu i Aktivnu štednju moguće je ugovoriti NetBankingom, mBankingom, FonBankingom ili u poslovnici, dok je štednju namijenjenu djeci i mladima (Medo štedo dječju štednju i Erste Club štednju za mlade) moguće ugovoriti isključivo u poslovnici.