Što predstavlja premija na kamatu?

Premija na kamatu je dodatno obračunati postotak na ugovorenu kamatu na štednju, predstavlja nagradu za postignuti rok oročenja. Doprinosi dodatnoj profitabilnosti štednje.