Obavještavamo Vas kako su od 1.6.2019. u primjeni izmijenjeni i dopunjeni Akti Banke.

Izmjene provjerite u nastavku: 

 • Uvođenje naknade za kupnju ili prodaju gotovog novca u stranoj valuti (min. iznos za kupnju ili prodaju 10,00 € tj. protuvrijednost u valuti) u visini od 20,00 kn po transakciji
 • radi usklađenja poslovanja s člancima Zakona o platnom prometu sukladno Direktivi EU 2015/2366 (PSD2) dopunjeni su akti koji se odnose na odgovornosti kod neizvršenih, neurednih i zakašnjelih platnih transakcija iniciranih putem Pružatelja usluga iniciranja plaćanja, izvršavanje i opoziv naloga za plaćanje iniciranih putem Pružatelja usluge iniciranja plaćanja
 • ukidaju se naknade za vođenje računa za djecu i mlade: naknada za vođenje tekućeg i deviznog računa za maloljetnike te naknada za vođenje Erste Club paketa i tekućeg računa za korisnike Erste Club paketa
 • Erste Club Žirac više neće biti moguće ugovoriti, a postojeći korisnici Erste Club Žirca će moći koristiti usluge iz Erste Club paketa po uvjetima Erste Club paketa
 • u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA-u s 3.6.2019. prestaju se izvršavati platne usluge izravnih terećenja
 • umjesto naziva Vise Electron uvodi se naziv Visa
 • dopunjuju se Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i platnog prometa radi transparentnije informacije klijentima o mogućim troškovima drugih banaka/posrednika pri izvršenju platnih naloga u inozemstvo
 • definiranje slučaja više sklopljenih Ugovora po istom transakcijskom računu, gdje je važeći zadnji sklopljen Ugovor
 • transparentnije se pojašnjava procedura podnošenja prigovora te se uvodi pojam Trajnog nosača podataka

Sukladno navedenim izmjenama, izmijenjeni su i dopunjeni sljedeći Akti Banke:

 • Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge u poslovanju s građanstvom
 • Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za građane
 • Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe – transakcijsko poslovanje
 • Opći uvjeti korištenja „Osnovnog računa“Opći uvjeti korištenja „Osnovnog računa za osjetljivu skupinu klijenata“
 • Terminski plan izvršenja platnih transakcija građana
 • Opći uvjeti korištenja paketa tekućeg računa „Erste Gold Paket“
 • Opći uvjeti korištenja paketa tekućeg računa „Erste Gold Plus Paket“
 • Opći uvjeti izdavanja i korištenja platnih kartica za građane
 • Opći uvjeti korištenja usluga on-line bankarstva – Erste NetBanking, Erste mBanking i Erste FonBanking usluga za građane
 • Pravilnik o uslugama ORYX Asistencije uz Erste Gold Plus paket

Navedene izmjene stupaju na snagu 1. lipnja 2019. godine. Obavještavamo Vas kako imate pravo, ukoliko niste suglasni s gore navedenim izmjenama, najkasnije zaključno s 31. svibnjem 2019. otkazati Vaš Okvirni ugovor o platnim uslugama bez otkaznog roka i plaćanja ikakvih naknada. U suprotnom, smatra se da ste s izmjenama suglasni.