Depoziti po viđenju

  • sredstva na vašem poslovnom računu dostupna su vam u svakom trenutku
  • nije potrebno definirati rok i namjenu
  • mogućnost uplata i isplata u poslovnici ili bezgotovinski putem NetBankinga i mBankinga

Korištenje Erste poslovnog računa omogućava vam raspolaganje vlastitim sredstvima koja su vam dostupna u svakom trenutku, a pritom ostvarujete i kamatu na depozite po viđenju.

Depoziti po viđenju

  • depozit može biti u kunama ili u devizama
  • na pozitivno stanje na računu obračunava se kamata
  • kamata se obračunava mjesečno, a pripisuje računu kvartalno te kod zatvaranja računa

Zatražite transakcijski račun online

 

Odaberite transakcijski račun koji odgovara potrebama vašeg poslovanja.

 

 

Trebate više informacija?

 

Postavite nam pitanje ili dogovorite sastanak. 

 

 

Pogledajte i ove proizvode