Oročeni depoziti

Umjesto da vaša sredstva miruju na računima, predlažemo vam način pametnog raspolaganja - ostvarite dodatne kamatne prihode uz oročavanje sredstava.

Pogodnosti oročenih depozita

1

Ostvarite dodatne prihode uz oročavanje sredstava

2

Mogućnost oročavanja sredstava na određeni rok jednokratno ili uz automatsko produljenje

3

Različite mogućnosti rokova oročenja koje možete sami odrediti

4

Bez uvjetovanja namjene oročenja

5

Sigurnost

Oročeni depoziti

Depozit može biti u kunama, kunama uz valutnu klauzulu ili u devizama. Na depozite Banka plaća kamatu ugovorenu u pojedinačnom ugovoru o depozitu. Ugovorena kamata se obračunava na deponirana sredstva od dana deponiranja sredstava pa do dana isteka ugovorenog roka oročenja, te se isplaćuje po isteku oročenja.

Prilikom izračuna kamata na depozite primjenjuje se konformna metoda na bazi stvarnog broja dana u godini, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Automatsko obnavljanje oročenja

Ako u roku od 8 dana od dana isteka oročenja ne podignete oročeni depozit i kamatu ili pisanim putem ne otkažete daljnje oročavanje, oročenje se automatski obnavlja na isti rok i uz uvjete koji važe na dan isteka oročenja, osim ako nije ugovoreno drugačije.

Osiguranje depozita

Depoziti položeni u Erste banci osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka - DAB.

Od 25. srpnja 2015. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka osigurava depozite štediša u iznosu uključivo do 100.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećeg na dan osiguranog slučaja.

Više informacija o sustavu osiguranja depozita možete pronaći u  dokumentu Osnovne informacije o zaštiti depozita, u svim poslovnicama Erste banke te upitom Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
10 000 Zagreb, Jurišićeva 1/II
web: www.dab.hr
e-mail:dab@dab.hr
telefon: +385 (0)1 48 13 222
fax: +385 (0)1 48 19 107

Zatražite transakcijski račun online

 

Odaberite transakcijski račun koji odgovara potrebama vašeg poslovanja.

 

 

Trebate više informacija?

 

Postavite nam pitanje ili dogovorite sastanak.