On-line bankarstvo

Upoznajte moćne usluge on-line bankarstva!

Svjesni složenosti današnjeg poslovnog okruženja, razvili smo proizvode i usluge e-bankarstva koje vam omogućuju neometano i fleksibilno poslovanje. Pratite stanje i transakcije, plaćajte račune i potpisujte transakcije u vrijeme i na mjestu koje vama odgovara.

Snižena naknada za svaku iduću uslugu

Ako ste odabrali neku od sljedećih usluga - Erste NetBanking, Erste mBanking ili Erste FonBanking - prilikom ugovaranja druge usluge očekuje vas 50% popusta na mjesečnu naknadu za njezino korištenje!

Prva usluga

mjesečna naknada = 25 kuna

Druga usluga

mjesečna naknada = 10 kuna