Terminska kupoprodaja strane valute

FX Forward i Non Deliverable FX Forward (NDF)

FX Forward

Kupoprodaja deviza po povlaštenom tečaju na datum dogovoren u budućnosti. Namjena proizvoda je zaštita budućih novčanih tokova. Temelj za izračun FX forward tečaja je trenutni tržišni tečaj te razlika tržišnih kamatnih stopa na valute valutnog para za koji se FX forward dogovara.

Dokumenti sa ključnim informacijama

Non Deliverable FX Forward

Predstavlja terminski posao kod kojeg na dospijeću ne dolazi do izmjene novčanih sredstava nego se obračunava i plaća samo razlika između dogovorenog i referentnog tečaja (HNB,ECB na dan dospijeća proizvoda) obračunatog na iznos ugovorenog iznosa NDF-a. Proizvod se uglavnom primjenjuje za zaštitu salda deviznih obveza (iznos nedospjele glavnice deviznog kredita) na datum izrade financijskih izvješća (kvartalno ili najčešće na 31.12.).

Dokumenti sa ključnim informacijama

Kontakt

Posjetite Investicijski portal Erste Group Bank AG i saznajte najnovije informacije o kretanjima na financijskim tržištima.

Možda vas zanima i: