Repo poslovi

Repo poslovi predstavljaju mogućnost kupovine ili prodaje vrijednosnih papira uz obvezu reotkupa istih od strane Banke na dan koji odgovara klijentu. Predmet repo poslova su državne obveznice, trezorski zapisi Ministarstva financija, ali mogu biti i obveznice drugih kompanija, banaka. Najčešće se ugovaraju na kratke rokove dospijeća, ali mogu biti i na rok duži od godine dana.

Proizvod kupcu omogućuje prevladavanje eventualnih potreba za likvidnim sredstvima bez potrebe za prodajom vrijednosnih papira koje posjeduje.

Kontakt

Posjetite Investicijski portal Erste Group Bank AG i saznajte najnovije informacije o kretanjima na financijskim tržištima.

Možda vas zanima i: