Skrbništvo

 • jednostavan i brz pristup svim važnijim tržištima svijeta i regije
 • ispunjavanje individualnih potreba klijenata

Usluge

Prepustite skrb nad financijskim instrumentima stručnjacima koji će uz individualan pristup i potpunu tajnost podataka pružiti kvalitetnu uslugu koristeći se iskustvom Erste grupe.

Nudimo vam kvalitetnu i individualno orijentiranu usluga u obavljanju poslova skrbništva i poslova depozitara.

 • Pohrana i čuvanje Financijskih instrumenata - vodimo imovinu Klijenta na zasebnom Računu Financijskih instrumenata te mjesečno izvještavamo o stanju imovine na tom računu
 • Poravnanje, namira i izvršenje transakcija s Financijskim instrumentima po Nalozima- Klijentima pružamo uslugu namire na domaćem i inozemnom tržištu kapitala sukladno njihovim Nalozima
 • Prikupljanje prihoda i izvješćivanje o isplati dividende, isplati kamata ili dospijeću ostalih tražbina iz Financijskih instrumenata
 • Obavješćivanje o Korporativnim akcijama, o glavnim skupštinama, o pravima iz Financijskih instrumenata te izvršenje Naloga povezanih s Korporativnim akcijama
 • Pružanje usluge glasovanja na glavnim skupštinama

Usluge depozitne banke

Pored pohrane zasebne imovine fonda, vođenja posebnih računa za imovinu svakoga pojedinog fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, depozitna banka obavlja sljedeće poslove:

 • osigurava da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima fonda
 • otkupljuje i isplaćuje udjele, te izvršava isplate imateljima udjela
 • provodi kontrolu izračuna neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu
 • izvršava naloge društva za upravljanje u vezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom, te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima
 • izvješćuje društvo za upravljanje o korporativnim akcijama u vezi s imovinom fonda koju drži u pohrani
 • naplaćuje sve prihode i druga prava dospjele u korist fonda
 • vodi evidenciju poslovanja i na redovnoj osnovi je usklađuje s evidencijom društva za upravljanje
 • revizorima i drugim osobama ovlaštenim za obavljanje uvida, omogućuje pristup podacima i računima u vezi s fondom i njegovom imovinom

Dokumentacija

Cjenik brokerskih usluga PDF (260 KB) 12.4.2022
Cjenik skrbničkih usluga PDF (386 KB) 31.3.2020
Opći uvjeti za brokerske i skrbničke usluge PDF (477 KB) 3.5.2021
Podaci o investicijskim i pomoćnim uslugama v.13 u primjeni od 8.7.2022. PDF (967 KB) 8.7.2022
Rokovi banke skrbnika PDF (160 KB) 30.8.2016
Podaci o trećim osobama PDF (139 KB) 30.8.2016

Neradni dani burze

Kontakti