Akreditivi i garancije

  • visoka razina sigurnosti za naplatu isporuke i izvršavanje plaćanja
  • lakše planiranje novčanog toka uz veće korištenje poslovnih kapaciteta i povećanje profita
  • podrška pri ugovaranju i realizaciji vanjskotrgovinskog poslova uz osiguranje različitih vrsta rizika

Akreditivi i garancije omogućuju kvalitetniju suradnju s poslovnim partnerima, lakše, sigurnije i kvalitetnije ugovaranje poslova te isporuku roba i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu. Omogućuju i odgodu plaćanja neophodnu za održavanje uravnoteženog novčanog toka te povećanje efikasnosti poslovanja. 

Iz ponude odaberite

 

Izdavanje kunskih garancija

 

Izdavanje deviznih garancija i otvaranje akreditiva

 

Kratkoročni limit za akreditive i/ili garancije

Zatražite transakcijski račun online

 

Odaberite transakcijski račun koji odgovara potrebama vašeg poslovanja.

 

 

Trebate više informacija?

 

Postavite nam pitanje ili dogovorite sastanak. 

 

 

Pogledajte i ove proizvode