Faktoring

  • različiti modeli domaćeg i međunarodnog faktoringa
  • mogućnost otkupa nedospjelih potraživanja s rokom dospijeća do 365 dana
  • povećanje obujma poslovanja i veća konkurentnost

Faktoring kao suvremeni način financiranja bez dodatnog zaduženja vašeg poslovanja omogućuje vam otkup kvalitetnih kratkoročnih potraživanja kojima ćete ubrzati novčani tok i svoja potraživanja prema kupcima pretvoriti u gotov novac.

Prednosti faktoring proizvoda

Ubrzani novčani tijek uz bolje planiranje poslovne aktivnosti, bolja likvidnost i veća profitabilnost vašeg društva.

Poboljšanje bilance bez stvaranja novog zaduženja i bez rizika neplaćanja vašeg kupca.

Raspolaganje sredstvima neovisno o kreditnoj sposobnosti kao novoosnovana kompanija,  uz bonitetne kupce.

Modeli faktoringa

Trebate više informacija?

Javite nam se s punim povjerenjem, sve vaše upite rješavat ćemo u najkraćem mogućem roku.