Erste Factoring sada je dio Erste banke

Za vas to znači da ćete sada sve svoje poslove vezane za faktoring obavljati još jednostavnije i brže,  koristeći sinergiju znanja i resursa koje pruža Erste banka kroz rasprostranjenu mrežu svojih poslovnica i financijskih zastupnika.

Naši proizvodi: