Financiranje EU projekata

Komercijalno financiranje u kombinaciji s bespovratnim EU sredstvima

Financiranje EU projekata

Za financiranje projekata postoji niz mogućnosti financiranja iz fondova Europske unije. Međutim, za povlačenje bespovratnih EU sredstava projekt najprije treba provesti odnosno platiti sve aktivnosti na njemu. Zbog toga najčešće uz EU sredstva treba osigurati i kredit banke. U te svrhe na raspolaganju su vam tri vrste kredita za financiranje EU projekata:

Na nekim se natječajima prilikom prijave traži dokaz o osiguranom financiranju. U tom se slučaju izdaje pismo namjere ili ekvivalentni dokument.

Ako na natječaju postoji mogućnost isplate predujma bespovratnih sredstava, za korištenje tog predujma bit će potrebna garancija banke za povrat avansa.
Za potrebe lakšeg praćenja plaćanja po vašem EU projektu možemo vam ponuditi namjenski projektni račun.

Ako su vam potrebni savjeti oko optimalnog načina kombiniranja bespovratnih i kreditnih sredstava, na raspolaganju su vam naši financijski zastupnici u suradnji s Erste EU deskom. Sve navedene usluge objedinili smo u Erste paket za EU projekte, a prema potrebi natječaja definiramo i specifična rješenja.

Natječaji za bespovratna EU sredstva koji se provode u Hrvatskoj

Iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u Hrvatskoj se kroz različite operativne programe financiraju sljedeća područja:

Područja financiranja

Krovni dokument s opisom mjera/sadržaja natječaja

Objava pojedinačnih natječaja

Poljoprivreda i prerada hrane, šumarstvo, elementarne nepogode, nepoljoprivredne djelatnosti, ruralna infrastruktura

Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

www.apprrr.hr

Uzgoj i prerada ribe i mekušaca

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Vinogradarstvo i prerada vina

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014.-2018. (Vinska omotnica)

Mali i srednji poduzetnici (kapaciteti i tehnologija, turizam, IKT, inovacije), istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, zaštita prirode i okoliša, promet, kultura, mediji, zdravstvo, zaštita potrošača, teritorijalna suradnja

Operativni program za konkurentnost i koheziju 2014.-2020.

www.strukturnifondovi.hr

Zapošljavanje, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje, učinkoviti administrativni kapaciteti

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali

Natječaji na razini EU

Europska unija promiče suradnju između zemalja članica u prioritetnim područjima politika EU kroz tzv. programe Unije, koji se provode izravno iz Bruxellesa. Na njima je većinom potrebno osigurati nekoliko partnera iz najmanje 3 zemlje članice. Neki od programa od interesa za poduzetnike su:

  1. Obzor 2020 – istraživanje i inovacije
  2. COSME – konkurentnost poduzeća (primarno malih i srednjih)
  3. LIFE - zaštita okoliša i klimatske akcije
  4. Kreativna Europa – kinematografija, kulturni i kreativni sektor

Zatražite transakcijski račun online

 

Odaberite transakcijski račun koji odgovara potrebama vašeg poslovanja.

 

 

Trebate više informacija?

 

Postavite nam pitanje ili dogovorite sastanak.