Poslovni plan

 • Što je poslovni plan i zašto je neophodan za poslovanje
 • Elementi poslovnog plana
 • Zaključne smjernice

Što je poslovni plan
i zašto je neophodan za poslovanje

Poslovni plan pisani je dokument kojim jasno definirate svoje ciljeve poslovanja i u kratkim crtama prikazujete metode kako ih postići.

Poslovni plan izrađujete kako biste predvidjeli buduća događaja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju.

Vaše šanse da postignete zacrtane ciljeve veće su uz uspješno predviđanje budućih događaja i predviđanje rješenja budućih problema.

Poslovni plan temeljna je okosnica:

 • planiranja
 • pokretanja
 • financiranja
 • organiziranja
 • vođenja
 • razvijanja i
 • kontrole poduzetničkog pothvata.

Zašto je poželjno napraviti poslovni  plan?

Proces pisanja poslovnog plana pruža:

 • objektivno i kritičko sagledavanje svih procesa
 • razmišljanje o svim opcijama i koracima koji se poduzimaju
 • usredotočenost na ključna pitanja
 • pomoć pri uspješnom vođenju posla
 • pravac s periodičnim provjerama i pokazateljima koji ukazuju razvija li se posao po planu
 • promišljanje o potencijalnim problemima i njihovom rješavanju
 • spoznaju vaših vrijednosti i potpuno korištenje vlastitog kapaciteta
 • prikaz vaših ideja drugima i osnova je prijedloga za financiranje upućenog budućem kreditoru ili suvlasniku te
 • jasniju definiciju smisla poslovanja, tj. čiju i koju potrebu poslovanje zadovoljava.

Pokretanje poslovanja ozbiljna je odluka svakog pojedinca. Bez obzira na prethodno iskustvo, nitko ne može biti siguran u uspjeh ovog procesa.

Kako bi se izbjegle nepredviđene situacije, poduzetnici istražuju okruženje, planiraju buduće aktivnosti i na temelju prikupljenih informacija donose poslovne odluke.

Poslovni plan koristan je alat za objektivno sagledavanje cjelokupnog poslovnog pothvata, uočavanja njegovih slabih i jakih strana i donošenja pravih poslovnih odluka.Kao nositelji poslovne ideje trebate aktivno sudjelovati u kreiranju poslovnog plana i jedino vi možete govoriti o viziji i ciljevima poslovnog pothvata i načinima na koje ih planirate ostvariti.

Pri pisanju poslovnog plana pomoć vam mogu pružiti savjetnici, koji će vas voditi u pisanju dijelova poslovnog plana koje posve dobro ne poznajete. Prilikom predstavljanja ideje potencijalnim investitorima trebate razumjeti i moći prezentirati poslovni plan da bi investitori donijeli pozitivnu odluku o ulaganju u vaš poduzetnički pothvat. Investitori novac ulažu u ljude jer ljudi su ti koji realiziraju ideje.

Sadržaj poslovnog plana ovisi o:

 • djelatnosti u kojoj se poslovanje razvija te
 • razlogu njegova pisanja.

Postoje razne forme i kompleksnost poslovnog plana, ovisno o poslovnom pothvatu. U nastavku će biti riječi o preporučenom sadržaju poslovnog plana te su naglašeni bitni dijelovi koje biste trebali uključiti u svoj plan.

Ako poslovni plan pišete za sebe, sami možete odrediti konačni sadržaj, iako se preporučuje da svi bitni dijelovi budu uključeni. Ako ga pišete za nekoga, investitora, partnera ili banku, sadržaj poslovnog plana propisuje ta osoba i/ili institucija.

Bez obzira na sadržaj, svaki poslovni plan treba sadržavati sljedeća četiri elementa:

ideja/prilika

Što je poslovna ideja i zašto vjerujete da postoji poslovna prilika za realizaciju te ideje?

kontekst / široka slika razvoja poslovnog pothvata

Koje su karakteristike okruženja u kojem planirate razvijati poslovanje?

ljudi

Tko su nositelji poslovanja te koja znanja, kompetencije i iskustvo posjeduju?

rizik

Koji su najveći rizici koji mogu dovesti do neuspjeha planiranih aktivnosti i realizacije poslovnog pothvata? Kako se zaštititi od tih rizika? Postoji li izlazna strategija i/ili plan promjene modela poslovanja u slučaju neuspjeha prvotnog poslovnog modela? Koji je potencijalni gubitak koji ste spremni preuzeti?

Poslovno planiranje je proces, a pisanje poslovnog plana samo je jedan njegov dio.

Poslovno planiranje sastoji se od:

 1. generiranja poslovne ideje i njezinog jasnog definiranja
 2. prikupljanja relevantnih informacija
 3. analize informacija
 4. pisanja poslovnog plana
 5. „prodaje“ poslovnog plana i
 6. implementacije

U pisanju, a posebno u čitanju i korištenju poslovnog plana treba imati na umu da je to gotovo uvijek „radni dokument“, na kojem se uvijek nešto može mijenjati, popravljati i dorađivati, ovisno o promjenama u okruženju u kojem se posluje.

Poslovni plan nije jamstvo za uspješno poslovanje, ali može vam značajno pomoći u implementaciji vaše ideje u uspješno poslovanje.

Temeljna pitanja na koja odgovara poslovni plan:

 • Što je predmet poduzetničkog pothvata i tko su njegovi autori i nositelji?
 • Što su tržišne i ostale prednosti proizvoda/usluge?
 • Kolike su realne mogućnosti plasmana tog proizvoda/usluge?
 • Koji je pravni oblik organiziranja?
 • Koje materijalne inpute zahtijeva poduzetnički projekt?
 • Koliko djelatnika zahtijeva projekt?
 • Gdje će biti smještena djelatnost?
 • Kakav je utjecaj poslovanja na okoliš?
 • Koje su specifičnosti marketinške strategije?
 • Koliko je novca potrebno i za koju svrhu?
 • Kakvi se i koliki financijski učinci mogu očekivati tijekom prvih nekoliko godina?