Posebni programi financiranja

  • razni oblici poslovnih suradnji za poticanje rasta poslovanja
  • mogućnost dodjele subvencija za povoljnije kreditiranje poduzetnika

Nudimo i posebne programe financiranja u okviru različitih poslovnih suradnji s ministarstvima, HBOR-om, HAMAG-om, jedinicama lokalne samouprave, gradovima i županijama. Dio tih programa sadrži i subvencije koje doprinose povoljnijem kreditiranju poduzetnika.

Suradnja s HBOR-om

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. 

HBOR-ovi programi kreditiranja

Banka sudjeluje u dugoročnim kreditnim linijama HBOR-a, gdje posebno ističemo kvalitetne programe kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva te financiranje izvoza, turizma, ženskog poduzetništva, poduzetništva mladih i komunalne infrastrukture.

Detaljnije informacije o programima kreditiranja pronađite na HBOR programi kreditiranja ili kod financijskog zastupnika.

HBOR ESIF Krediti za rast i razvoj

Krediti iz ovog financijskog instrumenta financiraju se 50% iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0%, a 50% iz izvora banke po tržišnoj kamatnoj stopi.

Korisnici kredita mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit, a dopuštena su ulaganja u prerađivačku industriju, turizam, kreativne industrije i usluge temeljene na znanju.

Kreditima se može financirati materijalna i nematerijalna imovina te prijenos vlasničkih prava, a do 30% iznosa kredita može se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnim ulaganjem.

Detaljnije informacije o uvjetima kreditiranja pronađite na internetskim stranicama HBOR-a ili kod financijskog zastupnika.


Erste banka sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog
fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

Suradnja s HAMAG BICRO-om

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) državna je agencija čiji je primarni cilj poticanje malog i srednjeg poduzetništva. Jedna je od njezinih glavnih aktivnosti izdavanje jamstava koja omogućuju lakšu realizaciju kreditnog plasmana za najkvalitetnije projekte.

Detaljnije informacije o jamstvima pročitajte na HAMAG BICRO stranicama ili se obratite svom financijskom zastupniku.

 

Jamstveni programi HAMAG BICRO-a

U cilju zajedničkog djelovanja, Erste banka i HAMAG BICRO potpisali su Sporazum o poslovnoj suradnji kojim Erste banka postaje sudionik jamstvenih programa HAMAG BICRO-a, vrijednih dvije milijarde kuna. Posrijedi je nekoliko programa koji obuhvaćaju različite potrebe obrtnika i poduzetnika – subjekata malog gospodarstva prilikom financiranja tekućeg poslovanja ili novih projekata ulaganja pružanjem kvalitetnog instrumenta osiguranja u vidu bezuvjetnog jamstva na prvi poziv.

Predmetnim su sporazumom poduzetnicima koji nisu u mogućnosti ponuditi adekvatno osiguranje za kredite omogućeni povoljniji uvjeti realizacije kredita. Odobrena jamstva odnose se na osiguranje povrata dijela glavnice kredita koji će Erste banka odobriti svojim klijentima, subjektima malog gospodarstva.

 

ESIF jamstva za male i srednje poduzetnike

Erste banka i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG-BICRO potpisale su sporazum o pojedinačnim jamstvima financiranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). ESIF jamstva namijenjena su mikro, malim i srednjim poduzetnicima, a HAMAG-BICRO njima osigurava povrat dijela glavnice kredita koji je Banka odobrila poduzetnicima.

ESIF pojedinačna jamstva sastoje se od dvije mjere: Mjere A za investicijske kredite s mogućnošću subvencije kamatne stope, te Mjere B za kredite za obrtna sredstva. Minimalni iznos jamstva iznosi 150.000 EUR a maksimalni 2.000.000 EUR.

Detaljne informacije o pojedinačnim jamstvima te pripadajućim mjerama potražite u nastavku.

ESIF ograničeno portfeljno jamstvo namijenjeno je klijentima koji zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti zadane regulativom o potpori male vrijednosti sadržanoj u jamstvu.  Maksimalni iznos jamstva je 150.000 EUR. Prednost portfeljnog jamstva je jednostavnost prijave i brzina uključivanja, jer za razliku od pojedinačnih jamstava nije potrebno slati zahtjev za jamstvom u HAMAG-BICRO, nego se cijeli postupak odobrenja odvija u banci.

Detaljne informacije o ograničenom portfeljnom jamstvu te pripadajućim mjerama potražite u nastavku.


Erste banka sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog
fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

Suradnja s ministarstvima

Banka je sklopila posebne ugovore o financiranju malog i srednjeg poduzetništva u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta te uključenim županijama i jedinicama lokalnih uprava i samouprava u pravcu poticanja poduzetništva i obrta.

S Ministarstvom poduzetništva i obrta te uključenim županijama i Gradom Zagrebom provodimo program „Kreditom do uspjeha 2014“ – Mjera 1 „Kreditom do konkurentnosti“. Detalje o programima kreditiranja možete pronaći na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta ili kod financijskog zastupnika.

Suradnja s gradovima i županijama

Erste banka povoljnim kreditiranjem podupire poduzetnike te kontinuirano sklapa poslovne suradnje s gradovima, županijama, jedinicama lokalne samouprave i razvojnim regionalnim agencijama.

Detaljnije informacije o aktualnim programima financiranja potražite kod svog financijskog zastupnika.

Suradnja s Europskom investicijskom bankom

Europska investicijska banka razvojna je banka Europske unije. Zadaća joj je doprinijeti integraciji i uravnoteženom razvoju te gospodarskoj i socijalnoj koheziji zemalja članica EU-a, a slične ciljeve provodi i izvan teritorija EU-a putem poslovnih banaka, između ostalog i putem Erste banke u Hrvatskoj.

U suradnji s Europskom investicijskom bankom u ponudi je kreditna linija namijenjena financiranju malog i srednjeg poduzetništva, velikih poduzeća (mid-cap poduzeća), malih i srednje velikih infrastrukturnih projekata u javnom sektoru kao i investicija ograničene veličine u preferiranim segmentima poput ekonomije znanja, zaštite okoliša te podrške u socijalnoj i gospodarskoj koheziji u cilju jačanja financijske podrške.

Sredstva su namijenjena financiranju investicijskih projekata i obrtnih sredstava za prethodno navedene krajnje korisnike te ostalih investicijskih projekata, bez obzira na veličinu i vlasništvo krajnjeg korisnika, koji doprinose razvoju sljedećih segmenata: racionalno raspolaganje energijom, podrška socijalnoj i gospodarskoj koheziji, društvo temeljeno na znanju, istraživanje, razvoj i inovacije te zaštita okoliša.

Zahtjev za kreditiranje mogu podnijeti privatni poduzetnici, ali i jedinice lokalne uprave i samouprave, a krediti se odobravaju na rok od minimalno 2 godine, ovisno o vrsti projekata.

Detaljnije informacije potražite kod financijskog zastupnika.

Zatražite transakcijski račun online

 

Odaberite transakcijski račun koji odgovara potrebama vašeg poslovanja.

 

 

Trebate više informacija?

 

Postavite nam pitanje ili dogovorite sastanak.